Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK)

Du søker om alle helse- og omsorgstjenester i Sola gjennom tjeneste- og koordineringskontoret (TKK). 

Ved TKK får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Hva kan du søke om?

 • Avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Dagsenter
 • Skolefri avlastning (SFA)
 • Fritidskontakt
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmerehabilitering
 • Hjemmesykepleie
 • Individuell plan
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Middagslevering
 • Midlertidig opphold i institusjon
 • Parkering for forflyttingshemmede
 • Psykisk helsetjeneste
 • Transport til og fra dagaktivitet i Sola kommune
 • Trygghetsalarmer
 • Øyeblikkelig hjelp

Hva koster tjenestene våre? 

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes etter inntekten din. Se oversikt over egenbetalingssatsene (PDF, 111 kB).

Klage

Tjeneste- og koordineringskontoret kan hjelpe med å klage på en tjeneste dersom du ønsker det.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette krever god samhandling internt i kommunen mellom fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.