Kommunal bolig

Kommunal bolig

Omsorgsbolig

Omsorgsboligen er tilrettelagt personer som grunnet sykdom, alder eller funksjonshemning har vanskeligheter med å mestre hverdagen i en vanlig bolig. En omsorgsbolig regnes som ditt eget hjem, og du betaler husleie som i et vanlig leieforhold. I søknadskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Husleien varierer med boligens størrelse og beliggenhet. Husleien settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger som er leid ut, og hva som er inkludert i husleien når boligkontoret har funnet en bolig for deg. Blir det vanskelig å betale husleien, kan du søke om bostøtte fra Husbanken. 

Depositum 

Sola kommune har krav til depositum med egne, lånte midler eller en depositumsgaranti fra NAV. Det er ditt ansvar å gi tilbakemelding til boligkontoret om hvilken løsning du velger. Hvis du har inntekt over sosialhjelpsnormen forventes det at du sparer penger til hele eller deler av depositumssummen på 20 000 krpner mens du venter på tildeling av omsorgsboligen.  

Hva skjer videre?

Søknaden din behandles så snart som mulig. Hvis søknaden blir godkjent vil du bli satt på en venteliste frem til en egnet bolig blir tildelt deg. Det er dessverre ikke mulig å si hvor lang tid det tar før du får tildelt en omsorgsbolig. Dette avhenger av hvor mange innbyggere som allerede står på venteliste og hvor mange boliger som fristilles til en hver tid.

 

Gjennomgangsbolig og ettervernsbolig

Gjennomgangsbolig

Dette er en bolig for vanskeligstilte boligsøkere som ikke klarer å skaffe egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. En vanskeligstilt boligsøker kan ha utfordringer med for eksempel rus, fysisk eller psykisk helse, eller av andre grunner ikke klarer å ivareta egne interesser på boligmarkedet. En kommunal gjennomgangsbolig tildeles for tre år av gangen med mulighet for å søke om forlengelse. 

Ettervernsbolig 

Du kan søke om ettervernsbolig dersom du har vært i langtidsbehandling for rusavhengighet. Du må være motivert og ha et klart mål om å fortsette å leve et rusfritt liv.  

Slik søker du 

Her kan du søke om kommunal bolig. Skjema fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk. 

Søk om kommunal bolig

Kriterier som må være oppfylt

Husk å ha klar dokumentasjon før du fyller ut skjema

For å kunne behandle søknaden din kreves noe dokumentasjon/vedlegg som kan være greit å ha klar før du begynner å fylle ut søknaden. Du velger selv om du vil skanne dokumentene eller ta bilder av dokumentene med smarttelefonen din. Bildene må være klare og dokumentene lesbare. Vi godtar filer som pdf., jpg., og png.

Dokumentasjon du må legge ved søknaden din når du søker om kommunal bolig:

 • Skattemelding fra siste tilgjengelige år
 • Kopi av siste lønnslipp/utbetaling fra NAV eller andre
 • Dokumentasjon fra Folkeregisteret på flyttedato til Sola kommune
 • Samværsavtale (gjelder kun hvis du har barn som bor på to forskjellige adresser)
 • Dokumentasjon på helsemessige utfordringer (gjelder kun hvis dette er relevant for søknaden)

Søker du om ettervernsbolig må du i tillegg legge ved eller etter-sende følgende dokumentasjon i søknaden din:

 • Dokumentasjon på gjennomført langtidsbehandling i TSP, omsorgsinstitusjonen, kriminalomsorg eller annen rusfri behandling
 • Dokumentasjon på dagtilbud i form av arbeid, skole eller aktivitet
 • Individuell plan (IP) med mestringsplan eller kriseplan
Samtykke

Ved å sende søknaden, gir du boligkontoret samtykke til å innhente opplysninger fra samarbeidspartnere, som anses som nødvendige for behandling av søknaden. Samarbeidspartene vi kan hente opplysninger fra er; Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK), NAV, ROP, Psykisk helse i kommunen, fastlege, psykolog, miljøtjenesten og evt.  andre du mener kan dokumentere ditt behov for bolig.

Kriterier som må være oppfylt
 • Du må på søknadstidspunktet ha fylt 18 år og ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må på søknadstidspunktet ha bodd i Sola de to siste årene. I noen tilfeller kan det gis unntak fra kravet om botid. Slike særlige grunner kan være hensynet til tilknytning til Sola kommune og behovet for å bosette deg i Sola. Krav om botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs-bosettes etter avtale mellom staten og Sola kommune. 
 • Du må på søknadstidspunktet være uten egnet bolig eller i ferd med å bli uten egnet bolig. Det betyr at du faktisk er bostedsløs, eventuelt at dine boforhold er definert som helsefarlig eller at du har behov for en tilrettelagt bolig. Å være i ferd med å bli uten egen bolig kan for eksempel være at du ikke får fornyet eksisterende leiekontrakt av forskjellige grunner og at du ellers fyller kravene til å bli registrert som vanskeligstilt.
 • Du kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til å selv fremskaffe egen bolig .
Hva koster det?

Husleien varierer med boligens størrelse og beliggenhet. Husleien settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger som er leid ut på lignende vilkår i markedet. Dette kalles «gjengs leie». Vanligvis ligger husleien for kommunale boliger lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig ute på markedet.  Du vil få mer informasjon om hva som er inkludert i husleien når boligkontoret har funnet en bolig for deg. Blir det vanskelig å betale husleien, kan du søke om bostøtte fra Husbanken.

Depositum

Sola kommune har krav til depositum med egne, lånte midler eller en depositumsgaranti fra NAV. Det er ditt ansvar å gi tilbakemelding til boligkontoret om hvilken løsning du velger. Hvis du har inntekt over sosialhjelpsnormen forventes det at du sparer penger til hele eller deler av depositumssummen på 20.000 kr. mens du venter på tildeling av kommunal bolig.

Hva skjer videre?

Søknaden din behandles så snart som mulig. Hvis søknaden blir godkjent vil du bli satt på en venteliste frem til en egnet bolig blir tildelt deg. Det er dessverre ikke mulig å si hvor lang tid det tar før du får tildelt en kommunal bolig. Dette avhenger av hvor mange innbyggere som allerede står på venteliste og hvor mange boliger som fristilles til en hver tid.

 

 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Kontaktinfo

Sentralbord rådhuset
Tlf: 51 65 33 00

Adresse

Besøksadresse
​Rådhuset
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

10.00-14.00
Send gjerne mail eller ring for å lage avtale.

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning rundt egenbetaling, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.