Sosiale tjenester i NAV

NAV Sola hjelper deg som skal søke om sosiale tjenester. 

Få hjelp av NAVs veiviser til økonomisk sosialhjelp her.
Les mer om NAV på deres egen nettside her.
Les mer om åpningstider og kontaktinformasjon til NAV Sola her.

NAV

Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om å få økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Med livsopphold menes å ha penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid. Hvis du er i en nødssituasjon må du kontakte NAV Sola, du kan lese mer her.

Stønaden skal gjøre det mulig å ha en nøktern og rimelig levestandard.

Du kan finne mer informasjon om økonomisk sosialhjelp på nav.no

Hvordan søke?

Søk om sosialhjelp

Når du trykker på lenken kommer du inn i en veiviser som forklarer hvordan du skal gå frem. Digital søknad krever en sikker pålogging med bank-ID.

Du kan også bruke dette papirskjemaet for å søke. (PDF, 486 kB)

NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og trenger opplysninger om inntekter og utgifter. Du må i utgangspunktet dokumentere alle opplysninger skriftlig, mer om dette står i veiviseren.

Dersom du ikke har mulighet eller har behov for bistand til å søke gjennom det elektroniske søknadsskjemaet må du komme innom NAV Sola. Her finner du åpningstider og kontaktinformasjon.

Kriterier og vilkår

Før du kan få økonomisk sosialhjelp, må du ha prøvd ut alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det inkluderer inntektsgivende arbeid, egne midler, og at du har benyttet deg av økonomiske rettigheter du måtte ha etter folketrygdloven og krav på underhold (økonomisk forsørgelse).

På grunnlag av søknaden din vil NAV gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Du må kunne dokumentere behovet ditt for økonomisk sosialhjelp, og du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel:

  • om du har søkt om Husbankens bostøtte
  • om du har benyttet eventuelle rettigheter til trygdeordninger
  • om du er registrert som aktiv arbeidssøker hos NAV og tar imot tilbud om arbeid

I Sola kommune bruker vi veiledende retningslinjer for å fastsette økonomisk sosialhjelp.

Sosialtjenesten kan stille betingelser for tildeling av stønad, for eksempel at du må delta på aktiviteter som kan bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hva skjer videre?

NAV vil behandle din søknad så snart som mulig etter at du har levert inn den dokumentasjonen som sosialtjenesten har bedt om. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen én måned, vil du få informasjon om når søknaden forventes ferdig behandlet.

Sosialtjenesten i NAV vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet.

Du vil få skriftlig vedtak når sosialtjenesten har behandlet søknaden. Vedtaket finner du på altinn.no, alternativt vil det bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Klage

Du kan klage på vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan du kontakte sosialtjenesten. Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage.

Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Kvalifiseringsprogrammet - et tilbud om oppfølging og arbeidstrening

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan kvalifiseringsprogrammet være et godt tilbud.

Her kan du lese mer om kvalifiseringsprogrammet.

Hvordan søke?

Søk her

Skjemaet må printes ut før det fylles ut og sendes inn via post til NAV. 

Akutt bostedsløs

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Er du akutt bostedsløs kan du kontakte NAV Sola.

Her kan du lese mer om midlertidige botilbud i nødsituasjoner.

Råd og veiledning

Du har rett på opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon, eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp, kan råd og veiledning forbedre mulighetene dine til å klare deg selv.

Her kan du lese mer om råd og veiledning hos NAV Sola.

Gjeldsrådgivning - økonomirådstelefonen i NAV

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgiving.

Her kan du lese mer om gjeldsrådgivning hos NAV.

Søk om gjeldsrådgivning

Skjemaet må printes ut før det fylles ut og sendes inn via post til NAV.

Økonomirådstelefon i NAV

Ring 55 55 33 39.

 

 

Adresse

Besøksadresse
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
NAV Sola
Postboks 24
4097 Sola

Kart