Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søk her

Du kan henvende deg til boligkontoret for å få hjelp og veiledning.

Kontaktinfo

Torill Sunnevåg
Sosialkonsulent
Tlf: 51 65 34 22
Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50

Adresse

Besøksadresse
​Helsehuset
Soltunvegen 8
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

10.00 - 14.00

Send gjerne mail eller ring for å lage avtale.