Tjeneste- og koordineringskontoret

Forvaltningen i Sola kalles Tjeneste- og koordineringskontoret (tidligere bestillerkontoret). Du søker om alle helse- og omsorgstjenester i Sola gjennom Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK). 

Hva tilbyr vi?

Ved Tjeneste- og koordineringskontoret får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester. 

Hvordan søke om tjeneste?

Søk helse- og omsorgstjenester 

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Du kan søke om følgende tjenester til Tjeneste- og koordineringskontoret:

Klage

Tjeneste- og koordineringskontoret kan hjelpe med å fremføre klage dersom du har behov for det.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, herunder med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

 

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50

Adresse

Besøksadresse
​Helsehuset
Soltunvegen 8
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Mandag-fredag 10.00 -14.00

Samtaler med saksbehandler må avtales på forhånd.