Tjeneste- og koordineringskontoret

Forvaltningen av helse- og omsorgstjenester i Sola kalles tjeneste- og koordineringskontoret (TKK), tidligere bestillerkontoret. Du søker om alle helse- og omsorgstjenester i Sola gjennom TKK. 

Hva tilbyr vi?

Ved tjeneste- og koordineringskontoret får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

Hva kan du søke om?

Hva koster våre tjenester? 

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes etter inntekten din. Se oversikt over egenbetalingssatsene her (PDF, 113 kB).

Klage

Tjeneste- og koordineringskontoret kan hjelpe med å klage på en tjeneste dersom du ønsker det.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette krever god samhandling internt i kommunen mellom fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 90673752
Mob: 90673752

Adresse

Besøksadresse
​Rådhuset
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Telefontid mandag-fredag 10.00 - 14.00