Tjeneste- og koordineringskontoret

Forvaltningen av helse- og omsorgstjenester i Sola kalles tjeneste- og koordineringskontoret (TKK, tidligere bestillerkontoret). Du søker om alle helse- og omsorgstjenester i Sola gjennom TKK. 

Hva tilbyr vi?

Ved tjeneste- og koordineringskontoret får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Hva kan du søke om?

Avlastning
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Dagsenter
Etter SkoleTid (EST)
Fritidskontakt
Hjemmehjelp
Hjemmerehabilitering
Hjemmesykepleie
Individuell plan
Langtidsopphold i institusjon
Middagslevering
Midlertidig opphold i institusjon
Parkering for forflyttingshemmede
Transport til og fra dagaktivitet i Sola kommune
Trygghetsalarmer
Øyeblikkelig hjelp

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Hva koster våre tjenester? 

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes etter din inntekt. Se oversikt over egenbetalingssatsene her (PDF, 54 kB).

Klage

Tjeneste- og koordineringskontoret kan hjelpe med å klage på en tjeneste dersom du ønsker det.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette krever god samhandling internt i kommunen mellom fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 906 73 752
Mob: 906 73 752

Adresse

Besøksadresse
​Rådhuset
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Mandag-fredag 07.45 - 15.15

Samtaler med saksbehandler må avtales på forhånd.

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.