Foreldremøte i Høgeholen barnehage

Det blir foreldremøte i barnehagen den 3. oktober kl. 19

Møte varer til ca 20.30

Vi minner om planleggingsdag 2. januar 2018. Barnehagen er stengt denne dagen.