Info ved smitte i skole, barnehage og fritidsaktivitet

Ved smittesituasjoner i barnehager, skoler eller fritidsaktiviteter, kan du bli kontaktet om smitte. Meldingen kan komme fra direkte fra skolen/barnehagen/fritidsaktiviteten, eller fra foresatte til den smittede. 

Barn i barnehage, skole og fritidsaktiviteter blir fra nå definert som øvrige nærkontakter. Ingen har lenger karantene, men oppfordres sterkt til følgende: 

 • Alle bør følge med på egen helsetilstand i 10 dager etter de sist var sammen med den smittede.  

 • Ved symptomer bør barnet/ungdommen holde seg hjemme og teste seg, uavhengig av vaksinasjonsstatus. 

 • Uvaksinerte øvrige nærkontakter i ungdomsskole- og videregående skole bør ta en test så snart de får beskjed om at de har vært utsatt for smitte.
   
 • I barnehage- og barneskolealder anbefales uvaksnierte øvrige nærkontakter testing, men foresatte avgjør om de ønsker at barnet skal testes.
   
 • Bestevenner, kjærester og lignende til den smittede kan bli definert som husstandsnærkontakter. De vil da bli kontaktet direkte av smittesporingsteamet og få råd for videre tiltak.  

 • Er barnet/ungdommen vaksinert, trenger vedkommende ikke teste seg med mindre det oppstår symptomer. 

  Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Folkehelseinstituttet  

Hvor får jeg tak i hurtigtester? Bestill test her

Positivt svar på hurtigtest/selvtest? Testing, smittesporing og isolasjon

Les mer: Hva skal du gjøre ved nye luftveissymptomer - fhi.no

Smitteverntiltak i skoler, barnehager og fritidsaktiviteter 

I skoler og barnehager vil følgende generelle smittevernråd gjelde ved en normal hverdag med økt beredskap:  

 • Syke barn skal ikke være på skolen/ barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.  

 • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.  

 • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte. 

 • Alle barnehager og skoler skal bidra i smittesporingen ved å ha oversikt over hvilke barn, elever og ansatte (inkludert vikarer) som er tilknyttet samme avdeling/ klasse.   

Mer informasjon finner du her;  

Barn og unge - korona - helsenorge.no 

Smittevernråd for befolkningen - FHI