Koronasertifikat

På Helsenorge finner du informasjon om koronasertifikatet. Der kan du også logge inn for å se koronasertifikatet ditt.  

Sjekk opplysningene i koronasertifikatet ditt

Oppdager du feil, skal du ta kontakt med den som vaksinerte deg. 

  • Hvis du ble vaksinert hos fastlegen din eller i samråd med din fastlege, må du ta kontakt direkte dit for å rette i opplysningene om vaksineringen. 
  • Hvis du ble vaksinert av Sola kommune på vaksineringslokalet Soltun kan du sende en beskrivelse av problemet til koronavaksine@sola.kommune.no

På noen områder som gyldighetsperiode på grunnvaksinasjon, samsvarer ikke Folkehelseinstituttets (FHI) medisinske råd og EU regler. I tillegg er det stort sprik mellom kravene for koronasertifikat i andre land. Les om reglene for hva som gir et gyldig koronaresultat og hva du må passe på om du skal reise utenlands (fhi.no)

Har du behov for utskrift av koronasertifikatet?

Da kan du ta kontakt med oss på e-post: koronavaksine@sola.kommune.no.  eller telefon: 51 65 33 00.

Utskriften er gratis. Du må regne med at det kan ta noen dager før du kan hente utskriften.

Utleveringssted er Sola rådhus så framt annet ikke er avtalt. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon når du skal hente utskriften.

HELFO hjelper ikke-digitale med koronasertifikat 

Bruk dette skjemaet (helfo.no) hvis du ønsker å bestille koronasertifikat, men mangler D-nummer eller fødselsnummer. Ta kontakt i god tid. Se også informasjon om koronasertifikat til personer uten fødselsnummer eller D-nummer (helsenorge.no).

  • Vaksinasjonsbeviset må være stemplet og signert av vaksinesenteret/kommunen der du mottok vaksinen og må inneholde navnet ditt, fødselsdato, vaksinedato, vaksinetype og batchnummer.
  • Hvis du ikke har vaksinasjonsbeviset tilgjengelig, må du ta kontakt med vaksinesenteret/kommunen der du mottok vaksinen for en ny utskrift.

Send brevet og kopi av gyldig legitimasjon og vaksinasjonsbevis til: 

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg