Koronasertifikat

Flere land krever fremdeles koronasertifikat ved innreise.

Se Helsenorge sin sjekkliste hvis du planlegger å reise. Her finner du også informasjon om koronasertifikatet og kan logge inn for å se koronasertifikatet ditt.  

Sjekk opplysningene i koronasertifikatet ditt

Oppdager du feil, skal du ta kontakt med den som vaksinerte deg. 

  • Hvis du ble vaksinert hos fastlegen din eller i samråd med din fastlege, må du ta kontakt direkte dit for å rette i opplysningene om vaksineringen. 
  • Hvis du ble vaksinert av Sola kommune på vaksineringslokalet Soltun kan du sende en beskrivelse av problemet til koronavaksine@sola.kommune.no

Trenger du å bestille WHOs internasjonale vaksinesertifikat?

Enkelte land krever tilleggsdokumentasjon utenom koronasertifikatet. Legekontorene i Sola kan legge inn vaksineopplysningene i WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat, også kjent som gult vaksinasjonskort eller gulfebersertifikat.

Ta kontakt med fastlegekontoret ditt og avtalt tid for å registrere vaksineopplysningene. Legekontoret vil ta en egenandel for å utføre denne oppgaven.  

Har du behov for utskrift av koronasertifikatet?

Da kan du ta kontakt med oss på telefon: 51 65 33 00.

Utskriften er gratis. Du må regne med at det kan ta noen dager før du kan hente utskriften. I uke 28, det vil si mellom 11. og 15. juli, er det ikke mulig å få utlevert utskrift av koronasertifikat.

Utleveringssted er Sola rådhus så framt annet ikke er avtalt. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon når du skal hente utskriften.

HELFO hjelper ikke-digitale med koronasertifikat 

Ønsker du å bestille koronasertifikat, men mangler D-nummer eller fødselsnummer? Ta kontakt via skjemaet under i god tid.

  • Vaksinasjonsbeviset må være stemplet og signert av vaksinesenteret/kommunen der du mottok vaksinen og må inneholde navnet ditt, fødselsdato, vaksinedato, vaksinetype og batchnummer.
  • Hvis du ikke har vaksinasjonsbeviset tilgjengelig, må du ta kontakt med vaksinesenteret/kommunen der du mottok vaksinen for en ny utskrift.

Bruk dette skjemaet (helfo.no)

Se også informasjon om koronasertifikat til personer uten fødselsnummer eller D-nummer (helsenorge.no)

Send brevet og kopi av gyldig legitimasjon og vaksinasjonsbevis til: 

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg