Koronavaksinasjon i Sola kommune

For deg som er risikopasient gruppe 5 til 7

Mange fastleger vaksinerer sine risikopasienter i gruppene 5 til 7. Det er deg som er mellom 18 til 64 år med utvalgte underliggende sykdommer/tilstander. Les mer om hvilke sykdommer og tilstander dette er hos FHI.no.

Dersom du har fastlege på Nord-Jæren, kan du få tilbud om vaksinering via fastlegen din. I Sola ringer vi og kaller inn deg som er på våre fastlegelister. Du som har fastlege i Stavanger, er bedt om å registrere deg hos dem. Du bør derfor sjekke hvordan kommunen din fastlege er i gjennomfører dette. Det er fastlegen din som kan se at du er i risikogruppen og skal ha vaksinen i gruppe 5 til 7.

Hvis du bor i Sola, men har fastlege i en kommune som ikke tilbyr deg vaksinen, kan du sende oss en bekreftelse om hvilken risikogruppe du er i, mellom 5 til 7. Dette kan sendes som en henvisning fra fastlegen din som E-melding til Tananger legesenter. Da vil vi tilby deg vaksine i Sola til riktig tid.

Alle friske innbyggere under 65 år

Når vi er ferdige med å vaksinere til og med gruppe 7, er det ikke lenger fastlegene som kaller inn innbyggerne til vaksinering. Da er det kommunen som står for vaksinering av alle friske innbyggere under 65 år som ønsker vaksine. For å kunne registrere deg her, skal du være folkeregistrert i Sola eller oppholde deg her permanent. 

Her vil vi åpne at man kan forhåndsregistrere seg hvis ønsker vaksinetilbud i Sola. Alle som registrerer seg, vil da få beskjed om når man kan bestille tid til vaksinering på nett.

Det vil komme mer informasjon om registrering og timebestilling så snart dette er på plass.

Når får jeg vaksine?

Vi følger den prioriteringen som er satt av FHI og vaksinerer med de vaksinene vi får utlevert uke til uke. Du kan til enhver tid følge med på hvilken gruppe vi vaksinerer og hvor mange vaksinedoser vi mottar under ved å klikke på overskriften under: "Vaksinestatus i Sola".

Les mer om vaksineringen her: 

Korona: vaksine

Vaksinestatus i Sola

Vi vet med en til to ukers varsel hvor mange vaksinedoser vi mottar. Det er FHI som står for fordelingen og utsendingen av vaksiner til hele landet. 

Leveranser

 • I uke 1 mottok vi 13 hetteglass med Comirnaty. 
 • I uke 2 mottok vi 6 hetteglass med Comirnaty. 
 • I uke 3 mottok vi 13 hetteglass med Comirnaty. 
 • I uke 4 mottok vi 26 hetteglass med Comirnaty. Fra uke 4 startet vi også å sette andre dose.
 • I uke 5 mottok vi 52 hetteglass med Comirnaty. I uke 5 begynte vi på risikogruppe 2.  
 • I uke 6 mottok vi 45 hetteglass med Comirnaty. 
 • I uke 7 mottok vi 39 hetteglass med Comirnaty. I uke 7 begynte vi på risikogruppe 3.
 • I uke 8 mottok vi 46 hetteglass med Comirnaty, disse går til andre dose. I tillegg mottar vi 200 doser AstraZeneca, som skal gis til helsepersonell.
 • I uke 9 mottok vi 32 hetteglass med Comirnaty, disse går til andre dose. I tillegg mottar vi 100 doser AstraZeneca, som gis til helsepersonell. 
 • I uke 10 mottok vi 35 hettegass med Comirnaty, og 100 doser AstraZeneca.
 • I uke 11 mottok vi 38 hetteglass med Comirnaty og 200 doser AstraZeneca. 
 • I uke 12 mottok vi 70 hetteglass med Comirnaty.
 • I uke 13 mottok vi 63 hetteglass med Comirnaty. 
 • I uke 14 mottok vi 128 hetteglass med Comirnaty, og starter vaksineringen av risikogruppe 4. 
 • I uke 15 mottok vi 143 hetteglass med Comirnaty.
 • I uke 16 mottok vi 128 hetteglass med Comirnaty.
 • I uke 17 forventer vi å motta 161 hetteglass med Comirnaty.

I hvert hetteglass Comirnaty er det seks vaksinedoser.

Hvem vaksineres når?

Når kan jeg regne med å få vaksinen?

Det er vanskelig å si, da dette avhenger av leveransene Norge får.

FHI har laget noen ulike scenarioer om hvordan vaksinering og tempo vil bli i løpet av våren og sommeren. Les mer om scenarioene hos FHI. Sola kommune kan ikke fremskynde eller avvike vaksineringsplanen. Vi vaksinerer med de dosene vi får. 

Hvem blir prioritert først?

Prioriteringen er satt av Folkehelseinstituttet (FHI). Beboere på syke- og aldershjem i kommunen blir vaksinert først, deretter eldre fra 85 år og oppover, samt maksimalt 20 prosent av helsepersonell. AstraZeneca-vaksinen gis kun til helsepersonell.

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75 – 84 år
4. Alder 65 – 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
5. Alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45 – 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18 – 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. Alder 55 – 64 år
9. Alder 45 – 54 år

Les mer om risikogrupper og underliggende sykdommer og tilstander som prioriteres hos FHI.

Innkalling

For alle friske innbyggere under 65 år

Vi kommer til å bruke et system hvor alle innbyggere under 65 år kan registrere seg at de ønsker vaksine. Dette systemet heter ReMin. Vi arbeider med å klaregjøre systemet, og gir beskjed når det åpner for at man kan registrere seg. 

Mer informasjon kommer i god tid før vi starter vaksineringen av gruppe 8 og videre. 

For deg som er risikopasient gruppe 5 til 7

Hvis du bor i Sola, men har fastlege i en kommune som ikke tilbyr deg vaksinen, kan du sende oss en bekreftelse fra fastlegen om hvilken risikogruppe du er i, mellom 5 til 7. Dette kan sendes som en henvisning fra fastlegen din som E-melding til Tananger legesenter. 

Da vil du bli innkalt til vårt gjestekontor for vaksinering, som er Tananger legesenter. De kaller inn ved å ringe deg direkte.

Praktisk informasjon

Spørsmål: Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?

Svar: Selve vaksinasjonen tar bare et par minutter. Etter at du er vaksinert, skal du observeres i 20 minutter.

Spørsmål: Hva må jeg huske på når jeg møter til timen min?

Svar: Du skal ta med deg et egenerklæringsskjema. Fyll dette ut før du møter opp. 

I tillegg bør du ha med deg legitimasjon (pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde), oversikt over dine faste medisiner, tøy som er enkelt å trekke opp (t-skjorte og lignende). 

Det er også viktig at du møter opp presis til avtalt klokkeslett. Det er viktig at du ikke kommer for tidlig, og heller ikke for sent.

Spørsmål: Kan jeg ha med meg ledsager?

Svar: Nei. På grunn av smittevernhensyn må eventuell ledsager vente utenfor vaksinasjonsstedet. Ta kontakt med en vakt dersom du trenger bistand til noe. 

Spørsmål: Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Svar: Du må vente i 20 minutter før du kan forlate lokalet. Dette er for å sikre at du har det fint etter vaksinering og ikke får bivirkninger. 

Spørsmål: Får jeg bevis på at jeg er vaksinert?

Svar: Ja, dette vil du finne når du logger inn i HelseNorge.

Spørsmål: Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Svar: Du skal være frisk når du kommer for å ta vaksine. Ikke kom dersom du har forkjølesessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Om vaksinen

Spørsmål: Hva koster vaksinen?

Svar: Både vaksine og vaksinasjonen er gratis i Norge.

Spørsmål: Hvilke vaksiner er tilgjengelige?

Svar: Det er FHI som bestemmer hvilke vaksiner som blir godkjent i Norge. Les mer om vaksinetypene her.

Spørsmål: Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal ha?

Svar: Nei. Du vil bli tilbudt den vaksinen vi har tilgjengelig når det er din tur.

Spørsmål: Må jeg ta vaksinen?

Svar: Det er frivillig å ta vaksinen. Nasjonale helsemyndigheter oppfordrer deg å ta vaksinen dersom du får tilbud om den.

Spørsmål: Hvor mange doser må jeg ta?

Svar: Det varierer på hvilken vaksine du får tilbud om. De godkjente vaksinene som er tilgjengelige nå, er i to doser, og dose to skal settes på ulike tidspunkt for de vaksinene. 

Spørsmål: Er det bivirkninger fra vaksinen?

Svar: Alle vaksiner kan gi bivirkninger, men de fleste er milde og går raskt bort. Vaksinene er testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av vaksinene vil bli fulgt opp av FHI og i tett samarbeid med andre land.

Spørsmål: Hva om jeg har andre sykdommer, kan jeg ta vaksinen?

Svar: Ja, det kan du, med mindre du er syk med Covid-19 når du skal få vaksinen. Fastlegen kan også fraråde deg vaksinen av medisinske årsaker.  

Spørsmål: Bør eldre og svært syke ta vaksinen?

Svar: Ja, så sant det ikke er spesifikke medisinske årsaker til at de ikke bør ta vaksinen. Dersom du har noen spesielle sykdommer, anbefaler vi deg å ta en prat med din fastlege. 

Spørsmål: Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Svar: Nei, barn og unge under 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er visse barn i risikogrupper. Vaksinene vi får til Norge i starten, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor at barn per nå ikke vaksineres. Det er sjeldent av barn blir alvorlig koronasyke.


Koronavaksinasjons-programmet

Det er FHI som står bak utsending av vaksinene. Les om vaksinene og vaksinasjon hos Folkehelseinstituttet

Spørsmål?

Lurer du på noe om vaksinering, som du ikke finner svar på her eller hos FHI? Da kan du sende en e-post til koronavaksine@sola.kommune.no