Koronavaksinasjon i Sola kommune

FHI anbefaler 4. dose koronavaksine til de over 75 år og sykehjemsbeboere. Sola kommune ser nå på hvordan vi skal organisere dette. I løpet av uke 27 vil vi informere om hvordan vi skal tilby vaksinedosen til våre eldste innbyggere.  Mer på FHI sine nettsider her. 

Sola kommune har inngått avtale med Boots Apotek Tananger og Boots Apotek Sola om koronavaksinering av innbyggere fra 12 år med riktig intervall mellom dosene. Vaksinen er gratis.

Her kan du få vaksine i Sola

Du kan bestille time via Helseboka Boots Apotek Sola. Apoteket tilbyr Pfizer og vaksinerer på onsdager.  

Finner du ikke ledig time eller har problemer med å bestille time, kan du kontakte apoteket på telefon. Du når Boots Apotek Sola på telefon: 51 64 72 50

Tananger legesenter vaksinerer på torsdager. Ring 51 71 89 20 for å bestille time til vaksinering. Du 

Husk å ta med deg egenerklæringsskjema og gyldig identifikasjon til timen. Du kan også få utlevert egenerklæringsskjemaet og fylle det ut på apoteket før du vaksinerer deg.   

Mer informasjon om vaksinering

4. vaksinedose til de over 80 år

Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre, som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. Du kan lese mer om oppfriskningsdoser på fhi.no

All koronavaksinering i Sola er nå flyttet til Boots Apotek Sola og Tananger legesenter. Se øverst på siden for timebestilling.

Slik får du koronavaksinen Nuvaxovid (Novavax)

Sola kommune har mottatt en begrenset mengde med vaksinen Nuvaxovid (Novavax). Denne vaksinen bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna).

Slik bestiller du vaksinering med Novavax i Sola

Ønsker du å bli vaksinert med Nuvaxovid (Novavax) må du ringe og bestille tid på forhånd. Ta kontakt med kommunens sentralbord 51 65 33 00 (man-fre: 10.00-14.00).

Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan likevel være aktuell til personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn mRNA-vaksine.

Mer informasjon om (Nuvaxovid (Novavax) finner du i denne nyhetssaken fra Folkehelseinstituttet.

Jeg er gravid. Bør jeg ta flere doser av vaksinen?

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom, spesielt i 2. og 3. trimester. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet grunnvaksinasjon til alle gravide, uavhengig av trimester.

Det er ikke kunnskap som tilsier at koronavaksinen i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, derimot kan koronasykdom påvirke svangerskapet selv ved mild sykdom hos mor. Mange andre land har hatt denne generelle anbefalingen i lengre tid.

Folkehelseinstituttet anbefaler også gravide oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Vaksinering av barn og unge under 16 år

Les om anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge på folkehelseinstituttet (fhi) sine sider.

Barn under 16 år må ha med samtykkeskjema signert av to foresatte, utfylt egenerklæringsskjema og gyldig id til vaksinetimen. 

Unge mellom 16 og 18 år må ha med samtykkeskjema, skjema for egenerklæring og gyldig ID til vaksinetimen.

Jeg vil bestille time til vaksinering på vegne av barn mellom 5 og 11 år

Sola kommune samarbeider med Stavanger kommune om vaksinering av barn mellom 5 og 11 år.

Du bestiller, flytter eller endrer timen din på: Timebestilling i ReMin. Det er også mulig å ringe vaksinetjenesten i Stavanger på telefon 51 50 71 12. 

Barn mellom 5 og 11 år kan få koronavaksine dersom foreldrene ønsker dette. Tilbudet er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Jeg vil bestille time til vaksinering på vegne av barn fra 12 år

Du bestiller time via Helseboka Boots Apotek Tananger eller Helseboka Boots Apotek Sola for barn fra 12 år.

4. vaksinedose til de med immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende medikamenter, er anbefalt en 4. vaksinedose. Folkehelseinstituttet anbefaler at intervallet fra 3. til 4. dose er minimum 3 måneder.  

De som har fått 3 doser etter råd fra sykehus eller fastlege eller fordi de bruker immundempende medisiner fra listen fra de fagmedisinske miljøene(fhi.no), kan bestille time for sin 4. dose. 

Hvis du har hatt covid minst tre uker etter siste dose, skal du ikke ha oppfriskningsdose dose. Infeksjonen erstatter behovet for oppfriskningsdose, og du regnes som beskyttet i 12 måneder etter infeksjonen. Hvis du fikk covid mindre enn tre uker etter vaksinedose 3 skal du ha 4. dose. Infeksjonen regnes da ikke med.

Vurderer behandlende lege at det behov for vaksinedose utover de 4 som allerede er anbefalt, bør legen dokumentere dette i form av et brev som du tar med til det kommunale vaksinasjonstilbudet, om ikke vaksinen tilbys på sykehuset. Vaksineringen skjer ved Boots Apotek Sola eller Boots Apotek Tananger. Se timebestilling øverst på siden. 

Nyttig å vite på vaksineringsdagen

Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?

Selve vaksinasjonen tar bare et par minutter. Etter at du er vaksinert, skal du bli værende til observasjon i 20 minutter. Følg gjerne selv med på klokken når du venter. 

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen min?

  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde)
  • Ha på deg tøy som er enkelt å trekke opp (t-skjorte og lignende). 
  • Kom til avtalt tid

Kan jeg ha med meg ledsager?

Ja, det kan du. 

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Du må vente i 20 minutter før du kan forlate lokalet. Dette er for å sikre at du har det fint etter vaksinering og ikke får bivirkninger. 

Får jeg bevis på at jeg er vaksinert?

Ja, dette vil du finne når du logger inn i Helsenorge. Les mer om dette under overskriften koronasertifikat.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Du skal være frisk når du kommer for å ta vaksine. Ikke kom dersom du har forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom, og gi beskjed om at du ikke møter. Du når Boots Apotek Sola på telefon: 51 64 72 50, og Boots apotek Tananger på telefon: 51 94 46 60. 

 

Koronavaksinasjonsprogram og statistikk

Folkehelseinstituttet (fhi) er ansvarlige for koronavaksinasjonsprogrammet – hvem som godkjenner og tildeler vaksiner.

FHI fører daglig statistikk over vaksineringen i kommunene i Norge. Se statistikk for Sola kommune (fhi.no) 

Spørsmål?

Har du behov for å kontakte oss med spørsmål du ikke finner svaret på her eller hos FHI? Da kan du ringe oss på 51 65 33 00 (man-fre: 10.00-14.00).