Svar på ofte stilte spørsmål om smitteverntiltak 

For å unngå spredning av koronaviruset er det aller viktigste:  

 • Hold avstand!
 • Hold hendene rene!
 • Hold deg hjemme hvis du er syk!
 • Hold nede antall personer du møter!
 • Test deg ved symptomer!

Mer informasjon om nasjonale retningslinjer finner du på https://www.helsenorge.no/koronavirus  

Korona: Spørsmål og svar

Avstand, karantene og isolasjon

Hva gjelder for avstand?

Du skal  holde minst 2 meters avstand til andre så langt det er mulig. Du trenger ikke holde så stor avstand med de du bor sammen med. 

Hvorfor må jeg ha mindre sosial kontakt?

Når smitten i samfunnet er høy, blir vi oppfordret til å ha mindre sosial kontakt med andre. Du bør du ikke ha flere enn to gjester på besøk. Du oppfordres i tillegg til å omgås færre enn normalt i løpet av en uke, og ha oversikt over hvem du er sammen med. Dette er for å stoppe stor smittespredning og gjøre det enklere å finne ut hvem som er smittet. 

Hva skjer hvis jeg må i karantene?

Hvis du har vært ute og reist, eller er nærkontakt av noen som er bekreftet smittet av korona, skal du i karantene. Smittesporingsteamet vil informere deg om hvor lenge du må være i karantene, og du skal da unngå kontakt med andre. Unngå å være tett på andre, og ikke ta kollektivtransport. Det er også lurt om du tester deg, i alle fall hvis du er syk.

Hva skjer hvis jeg må i isolasjon?

Dersom du blir bekreftet smittet skal du i isolasjon. Da skal du holde deg helt unna andre mennesker, og de du har vært sammen med, skal i karantene. Unngå å gå på butikken, ta kollektivtransport og ikke ha gjester. De du eventuelt bor sammen med, må i karantene.

Les mer om avstand, karantene og isolasjon hos Folkehelseinstituttet.

Klikk for stort bilde 

Regler for arrangementer

Regler for arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet er forbudt, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede. Slike arrangementer skal meldes inn til kommunen i forkant. 

Meld inn ditt arrangement 

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. 

Hvem kan jeg kontakte? 

Dersom du har spørsmål om meldeplikt eller trenger hjelp, kan du ta kontakt med kulturrådgiver i Sola kommune, Henrik Emil Greve eller kultursjef Morten E. Hansen.

Bruk av munnbind 

Må vi bruke munnbind på offentlig sted, butikker,  i kollektivtrafikken og i taxi? 

Ja. Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

Må vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Det brukes munnbind ved besøk på alders- og sykehjem i Sola kommune og besøk avtales.

Beboere ved disse hjemmene er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind i en rekke situasjoner.  

Rådet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

Må vi bruke munnbind på skolene? 

Det er ikke vurdert å være behov for bruk av munnbind i skolene. 

Hjemmekontor 

Påbud om hjemmekontor for alle som kan

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.  

Kollektivtransport 

Kan jeg fortsatt reise kollektivt? 

Begrens bruk av kollektivtransport, dvs. tog, buss, båt/ferje og i taxi. 

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder også hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre. 

Serveringssteder og restauranter

Hvilke regler gjelder for skjenking av alkohol? 

Det er forbud mot skjenking av alkohol. 

Begrensning i antall gjester 

Gjester skal ha minst to meters avstand. 

I den nasjonale forskriften er disse tiltakene videre gjeldende for bransjen: 
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) - Lovdata). 

Registrering av gjester på serveringssteder 

Alle med sitteplass på serveringssteder oppfordres til å registrere seg på stedet for å bidra til smittesporing. 

Serveringsstedene har plikt til å registrere alle gjester som samtykker til det med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt. Dette gjøres for å lette kommunenes smittesporing dersom gjester får påvist smitte og andre gjester må varsles. 

Registreringene skal slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig. 

Serveringsstedene bør sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst én meters avstand for personer som ikke er i samme husstand. 

I tillegg gjelder nasjonale regler for servering, avstand og bordbestilling for serveringssteder. 

Kan kommunen komme på tilsyn? 

Kommunen har meldte og uanmeldte tilsyn ved serveringssteder i kommunen, med fokus på smittevernfaglig forsvarlig drift. 

Besøk på sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger

Kan jeg gå på besøk på sykehjem? 

Sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger tilrettelegger for besøk. Besøk må avtales på forhånd. Ring avdelingen du vil besøke for å avtale når du kan komme. 

Noen avdelinger har av driftshensyn innført besøkstider. Pårørende får beskjed om disse tidene når ved å ringe inn for å avtale besøk.

Det er viktig at du ikke har symptomer på sykdom før du kommer på besøk. Avdelingen registrerer også at du har vært på besøk i pasientens journal, du må vaske hender før og etter besøket og det er håndsprit tilgjengelig ved ankomst. 

Du må også vente ved inngangen, og blir hentet av personale som følger deg til beboeren. 

Det er begrenset hvor mange som kan komme på besøk. Her følger vi de nasjonale retningslinjene om hvor mange man kan være, og vi oppfordrer å ha god avstand til hverandre og personal. 

Stengte avdelinger

Noen avdelinger er stengt i perioder. Dersom vi har hatt smittede pasienter eller beboere, vil vi ha ekstra tiltak i en periode. I denne perioden vil det ikke være mulig å besøke avdelingen.

Må vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Du må bruke munnbind når du kommer på besøk. Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind.

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind

Ta gjerne videokontakt

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett for at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. 

Se også: Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner (Folkehelseinstituttet)

Barnehager, skoler og SFO

Må jeg bruke munnbind på skolen?

Det er ikke nødvendig å bruke munnbind på skolen.

Hvor finner jeg informasjon fra skolen eller barnehagen? 

Skolene og barnehagene legger ut viktig informasjon på sine egne nettsider om det skulle oppstå noe som alle foreldre bør vite om. Er det av høy viktighet, vil du få melding eller bli oppringt direkte.

Her finner du oversikt over skolene i Sola sine nettsider og barnehagene i Sola sine nettsider. 

Foreldre og foresatte oppfordres å følge med på nettsidene eller IST-direct for å få beskjed om eventuelle endringer skulle skje. 

Hvordan vet jeg hvilken nivåinndeling skolen/barnehagen er i? 

FHI har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler er i. Les mer om nivåinndelingen her. 

Kan du bli straffet for å bryte smitteverntiltakene? 

Brudd på Covid-19-forskriften er det politiet som følger opp. 

Forbud, påbud og plikter: 

Overtredelse av pålagte smitteverntiltak i henhold til smittevernforskrifter eller vedtak gitt med hjemmel i forskrift straffes i henhold til covid-19-forskriften § 24. Dette gjelder alle forbud og påbud i forskriften

Anbefalinger: 

Overtredelse av anbefalte lokale smitteverntiltak straffes ikke. 

Trenger du hjelp, eller ønsker du å hjelpe?

Sola kommune og andre myndigheter gjør nå det vi kan for å begrense smitte, ta vare på de som er syke og ta vare på innbyggerne.

Trenger du hjelp?

Noen innbyggere er nå isolert fra sine vanlige nettverk - enten fordi de er i karantene eller fordi alle sosiale og kulturelle tilbud de vanligvis bruker er lagt ned. Noen kan få behov for hjelp til gjøremål, ærend eller bare trenger at noen tar en daglig telefon for sjekke at det går greit.

Ønsker du å hjelpe?

Sola frivillighetssentral ønsker kontakt med deg som har mulighet og lyst til å bidra, og få oversikt over hva ditt bidrag kan være.

Smittesituasjonen gjør at det ikke kan legges opp til sosial kontakt mellom mange, men vi skal fortsatt ta vare på hverandre. Alle som melder seg må være helt friske, og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjoner.

Ta kontakt med Sola frivillighetssentral hvis du trenger hjelp, eller hvis du kan bidra med noe for andre:

Sola frivillighetssentral
E-post: frivilligsentral@sola.kommune.no
Telefon: 901 42 670

Til deg som har det vanskelig

Her finner du oversikt over foreninger og organisasjonersom tilbyr hjelp og støtte.

I tillegg kan du kontakte:

 • Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller føler seg utrygge på andre måter. Voksne som er bekymret for et barn, kan også ringe. Åpent hele døgnet: 116 111.
 • BaRsnakk er et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.
 • Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Åpent mandag - fredag kl. 14.00-22.00 på telefon: 800 333 21.
 • UngPrat er en samtaletjeneste til barn og unge mellom 13 og 24 som trenger noen å prate med.
 • Mental Helse hjelpetelefon er for alle som trenger noen å snakke med. Åpent hele døgnet: 116 123.
 • Kirkens SOS er for alle som vil snakke med noen. Åpent hele døgnet: 22 400 040. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 -22.30.
 • Foreldresupport er for omsorgspersoner som trenger hjelp og veiledning. Åpent hele døgnet: 116 123. 
 • Vold- og overgrepslinjen er for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Åpent hele døgnet: 116 006.
 • Anoynyme Alkoholikere (AA): 911 77 770. 
 • Assistert Selvhjelp har laget et gratis mestringsverktøy som kan være til god hjelp for å takle angst og uro i forbindelse med korona. 

 

Finner du ikke svar på det du lurer på? 

Svar på de vanligste spørsmålene om koronaviruset finner du på Helsenorge. Sjekk gjerne temasidene til FHI (folkehelseinstituttet) om korona. Har du spørsmål om de nasjonale tiltakene og rådene som blir bestemt, kan du finne svar hos regjeringen.no. 

Folkehelseinstituttets veiledningstelefon

Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning på tlf. 815 55 015 (åpen hverdager 08.00-15.30)

Kommunens sentralbord

Sola kommune besvarer generelle spørsmål på sentralbordet 51 65 33 00 (åpent hverdager 09.00-15.00). 

Andre henvendelser til kommunen

Har du noe på hjertet som du mener kommunen bør være klar over eller noe du finner problematisk for tiden? Da kan du ta kontakt med oss i kommunen på ansvarforhverandre@sola.kommune.no.