Råd og regler

Mer informasjon: Smittevernråd til befolkningen - folkehelseinstituttet.no

Hold deg hjemme hvis du er syk

Selv om epidemien nå er under kontroll, er det betydelig usikkerhet knyttet til vinteren både med tanke på koronavirus, influensavirus og andre infeksjonssykdommer.

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Folkehelseinstituttet  

Råd ved besøk på sykehjem 

Selv om vi nå har en mer normal hverdag, ønsker vi å fortsette med godt smittevern på våre sykehjem.

Skal du på besøk?

Da ønsker vi at du:

  • husker på god hoste- og håndhygiene
  • vasker eller spriter hendene før og etter du har besøkt sykehjemmet
  • tilstreber å holde minst en meter avstand
  • gir beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet
  • utsetter besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene. Ikke besøk sykehjemmet dersom du, i løpet av de siste ti dagene, har vært i områder eller situasjoner med større smitteutbrudd.

Vi oppfordrer deg til å bruke munnbind hvis du ikke er vaksinert mot covid-19. Dette gjelder ikke besøkende til kritisk syke eller døende pasienter, barn under 12 år eller de som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker.

Vi anbefaler at besøk foregår på beboers rom eller i god avstand til andre i fellesarealene.

Soltun sykeheim hovedinngang: Mandag til fredag kl. 08.00-16.00

TABO hovedinngang: Mandag til fredag kl. 06.50-16.00

Sola sjukeheim: Mandag til fredag kl. 08.00-16.00

Ønsker du å besøke oss i helgen eller ut over tidspunktet over, ringer du avdelingen og vi slipper deg inn.