Hvilke regler og anbefalinger gjelder nå?

Kort fortalt

Det er fortsatt nødvendig å begrense sosial kontakt, og ha kontroll over dine nærkontakter, slik at smitten slås ned og samfunnet enda raskere kan åpnes opp igjen.

For å unngå spredning av koronaviruset er det aller viktigste:  

 • Hold avstand!
 • Hold hendene rene!
 • Hold deg hjemme hvis du er syk!
 • Hold nede antall personer du møter!
 • Test deg ved symptomer!

Se alle de nasjonale reglene og anbefalingene (regjeringen.no)

Har du spørsmål om regler, råd, anbefalinger eller ønsker generell informasjon om korona? Ring nasjonal informasjonstelefon 815 55 015.

 

Nasjonale regler og anbefalinger

 

Korona: Regler og anbefalinger

Sosial kontakt
 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Her finner du definisjonen av beskyttet.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under én meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Definisjoner

Fullvaksinert:

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over én uke siden du fikk den siste dosen.
 • Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

 • Er fullvaksinert.
 • Har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Reiser
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak.
Skoler og barnehager
Høyere utdanning
 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.
Arbeidsliv
 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. 
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.
Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Fra 2. august gjelder også dette voksne utøvere. 
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard. Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Arrangementer (både private og offentlige)

Sola kommune følger nå de nasjonale reglene for arrangementer. Les om råd og regler arrangementer og sosiale sammenkomster her. På Nord-Jæren gjelder ikke lenger meldeplikten for arrangementer. 

Offentlig arrangementer

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

 

Dersom du har spørsmål om hva som gjelder for arrangementer og sosiale sammenkomster, kan du ta kontakt med rådgiver kultur Henrik Emil Greve: henrik.emil.greve@sola.kommune.no

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Besøk på sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger

Sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger tilrettelegger for besøk. Besøk må avtales på forhånd. Ring avdelingen du vil besøke for å avtale når du kan komme. Les mer om besøk på sykehjem her.

 

Test deg ved behov 

Har du vært i situasjoner der du kan ha blitt utsatt for smitte, besøkt områder med mye smitte eller har symptomer på luftveisinfeksjon? Da skal du teste deg. Les her hvordan du bestiller tid til testing i Sola.

Den nasjonale Covid-19-forskriften 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Finner du ikke svar på det du lurer på? 

Svar på de vanligste spørsmålene om koronaviruset finner du på Helsenorge. Sjekk gjerne temasidene til FHI (folkehelseinstituttet) om korona. Har du spørsmål om de nasjonale tiltakene og rådene som blir bestemt, kan du finne svar på regjeringen.no.

Folkehelseinstituttets veiledningstelefon

Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning på tlf. 815 55 015 (åpen hverdager 08.00-15.30).

Kommunens sentralbord

Sola kommune besvarer generelle spørsmål på sentralbordet 51 65 33 00 (åpent hverdager 09.00-15.00). 

Andre henvendelser til kommunen

Har du noe på hjertet som du mener kommunen bør være klar over eller noe du finner problematisk for tiden? Da kan du ta kontakt med oss i kommunen på ansvarforhverandre@sola.kommune.no.