Reiser, karantenehotell og testsenter på flyplassen

Korona: Reise

Innenlandsreiser

Smittesituasjonen varierer også innad i Norge. Andre kommuner og regioner kan ha egne smitteverntiltak annerledes enn hva vi har. 

Det er ditt ansvar å sette deg inn i kommunen du ønsker å besøke sitt regelverk. De nasjonale reglene om å holde god avstand gjelder overalt. 

Reise på hytta

Det er lov å reise på hytta, men bli hjemme dersom du er syk. Ta gjerne med deg det du trenger før du reiser, og hold god avstand til andre. 

Utenlandsreiser

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

På regjeringen.no finner du digital innreiseregistrering og mer informasjon om innreise til Norge. 

Du skal registrere deg digitalt. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Fremvisning av negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende som ankommer Norge fra utlandet må fremvise dokumentert negativ Coronatest som er maks 24 timer gammel. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.  Dette vil åpne for reisende fra andre kontinent med lang reisetid.
Les mer på regjeringen.no . 

Obligatorisk testing på grensen ved ankomst til Norge

I Sola må du teste deg ved anskomst på Stavanger lufthavn Sola eller Risavika havn. Det er gratis å teste seg på grensen. 

Karantene 

Ved ankomst, skal du i ti dagers karantene. Dersom du tar to koronatester, som begge viser negativt prøveresultat, er det tilstrekkelig at du er syv dager i karantene. Karantenen skal avholdes på karantenehotell. 

Alt om karantene kan du lese her. 

Fra Norge til utlandet

Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige til alle land. Gjelder fram til 15. mai 2021. Her finner du mer informasjon om utenlandsreiser og koronavirus.

Velger du å reise, sett deg godt inn i reiserådene til det aktuelle landet og regionen du skal besøke. God avstand til andre anbefales til en hver tid. 

Karantenehotell
  • Alle som kommer hjem fra unødvendige fritidsreiser fra utlandet, må tilbringe karantenen på karantenehotell.
  • Karantenetiden på hotellet kan forkortes dersom du dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden etter syv dager. 
  • Sola kommune har ingen mulighet for å gi dispensasjon til andre oppholdssted eller endre prisen på egenandelen. Dette er satt av nasjonale myndigheter.

Kontaktskjema for gjester på karantenehotell.

Les mer om karantenehotell her.

 

Testsenter på Stavanger lufthavn, Sola og ved Risavika terminal

Korona-testsenter på flyplassen og Risavika havn

På Stavanger lufthavn, Sola og ved Risavika havn er det obligatorisk å testing for reisende som kommer fra utlandet. Testen er gratis. Testsentrene har varierende åpningstider og følger fly- og ferjetrafikken. 

På flyplassen er testsenteret plassert på utenriksterminalen. Det er kun reisende som ankommer fra utenriksflyvninger som har tilgang til området. Det er obligatorisk å teste seg ved ankomst. 

Generelt

Alle reisende fra utlandet skal teste seg. Hvis testen er positiv, altså at koronavirus blir påvist, blir du oppringt direkte. Da blir det igangsatt smittesporing etter vanlige retningslinjer. 

Er prøven negativ blir du ikke kontaktet direkte. Innbyggere med personnummer kan logge seg inn på Helsenorge-portalen og se prøveresultatet der.

Negativ test ved innreise fritar deg ikke fra karantene. En negativ test etter dag 7 i innreisekarantene kan frita deg fra resten av karantenetiden. 

Om prøvesvar

Normalt kan man regne med prøvesvar etter et par dager, men i perioder med stor pågang vil man måtte vente lenger på resultatene. Det er ikke Sola kommune som behandler analysene, og vi har ikke mulighet for å fremskynde testsvar eller bekrefte negative prøvesvar. 

Hva om jeg trenger dokumentasjon? 

Dersom man har behov for bekreftet negativ prøve, for eksempel i forbindelse med arbeid, innreise til andre land eller lignende, må dette bestilles hos bedriftshelsetjeneste eller private aktører. 

Testsenteret på Stavanger lufthavn Sola og i Risavika havn har ikke mulighet for å tilby dette. 

Spør fastlegen din om råd, hør med bedriften din eller ta kontakt med privat helseaktør. Sola kommune tilbyr ikke tester til dette formålet.

Privat testsenter på flyplassen

Avinor har etablert en privat klinikk som tilbyr tester før utreise. Den er plassert hvor Sola kommune sitt testsenter tidligere lå ute i ankomsthallen. Les mer hos Avinor, Stavanger lufthavn

Dersom du ankommer lufthavnen med et innenlandsfly og ønsker å teste deg, bestiller du gratis test ved å ringe koronatelefonen. Les mer om testing og prøvesvar her. Vi råder deg til å ta en test dersom du er definert som nærkontakt eller får symptomer på sykdom.