Smittestatus i Sola kommune

Antall smittetilfeller i Sola kommune siden mars 2020: 558
Sola kommune er på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Risikonivået vurderes fortløpende av kommunens beredskapsorganisasjon.

Korona: Smittestatus

Ukesoversikt

Hver ukedag rundt klokken 09.00 legger vi ut informasjon om nye smittetilfeller fra dagen før.
 

Uke 31

Onsdag 4. august
Ingen nye smittetilfeller. 

Tirsdag 3. august
Ingen nye smittetilfeller. 

Mandag 2. august

Totalt antall nye tilfeller: 3
Nærkontakter. 

Alder:

 • 10-19: 2
 • 30-39:1

 

Uke 30

Søndag 1. august 
Totalt antall nye tilfeller: 1
Importsmitte fra utlandet. Vedkommende er bosatt i en annen norsk kommune. 

Alder: 40-49. 

Lørdag 31. juli
Totalt antall nye tilfeller: 1
Importsmitte fra utlandet.

Alder: 30-39

Fredag 30. juli:
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt. 

Alder: 10-19.

Torsdag 29. juli
Totalt nye smittetilfeller: 6
En er nærkontakt, fire er importtilfeller fra utlandet og en har foreløpig ukjent smittevei. 
Av de fire importtilfellene er én av disse bosatt i utlandet. 

Aldersfordeling:

 • 0-9: 1
 • 10-19: 1
 • 20-29: 1
 • 30-39: 1
 • 40-49: 1
 • 70-79: 1

Onsdag 28. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2.
Begge er importsmitte fra utlandet.

Aldersfordeling:

 • 0-9:1
 • 10-19:1

Tirsdag 27. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 8
1 kjent nærkontakt. Resterende 7 er importsmitte fra utlandet, og personene ikke er bosatt i Sola.

Aldersfordeling: 

 • 10-19: 1
 • 20-29: 4
 • 30-39: 3

Mandag 26. juli 
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Kjent nærkontakt. 
Alder: 50-59 

Uke 29

Søndag 25. juli
Ingen nye smittetilfeller

Lørdag 24. juli 
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Importsmitte fra utlandet. 
Alder: 30-39. 

Fredag 23. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
1 kjent nærkontakt. 1 foreløpig ukjent smittevei. 

Aldersfordeling:

 • 20-29: 1
 • 50-59: 1

Torsdag 22. juli
Ingen nye smittetilfeller. 

Onsdag 21. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
1 importsmitte fra utlandet. 1 med ukjent smittevei. 

Aldersfordeling: 

 • 20-29: 1 
 • 30-39: 1 

Tirsdag 20. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Importsmitte.

Aldersfordeling:

 • 30-39: 1
 • 40-49: 1

Mandag 19. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
1 nærkontakt, 1 importsmitte fra annen kommune, 1 med ukjent smittevei.

Aldersfordeling:

 • 10-19: 1
 • 40-49: 1
 • 50-59: 1

Uke 28

Søndag 18. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt.
Alder: 0-9

Lørdag 17. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Fredag 16. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Torsdag 15. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Onsdag 14. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Tirsdag 13. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Mandag 12. juli
Ingen nye smittetilfeller.
 

Uke 27

Søndag 11. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Importsmitte fra utlandet.
Alder: 20-29

Lørdag 10. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Fredag 9. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Ukjent smittevei.
Alder: 40-49

Torsdag 8. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt.
Alder: 20-29

Onsdag 7. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 4 
To kjente nærkontakter, to med ukjent smittevei. 

Aldersfordeling: 

 • 10-19: 1
 • 20-29: 2 
 • 30-39: 1 

Tirsdag 6. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er nærkontakter. 

Aldersfordeling:

 • 20-29: 1
 • 30-39: 1

Mandag 5. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er nærkontakter. 

Aldersfordeling:

 • 0-9: 1
 • 30-39: 1

Uke 26

Søndag 4. juli
Ingen nye smittetilfeller.

Lørdag 3. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er nærkontakter. 

Aldersfordeling:

 • 0-9:  1
 • 40-49: 1

Fredag 2. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 0

Torsdag 1. juli
Totalt antall nye smittetilfeller: 5
3 nærkontakter, og 2 med ukjent smittevei.

Aldersfordeling:

 • 0-9: 1
 • 30-39: 3
 • 50-59: 1
   
 • I tilknytning til en avdeling ved Jåsund barnehage, er flere personer i karantene og ventekarantene. 
 • I tilknytning til en avdeling ved Tjelta barnehage, er flere personer i karantene og ventekarantene.

Onsdag 30. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt.
Alder: 10-19 

Tirsdag 29. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er nærkontakter.

Aldersfordeling:

 • 0-9:  1
 • 10-19: 1

I tilknytning til en avdeling ved Jåsund barnehage, er flere personer i karantene og ventekarantene. 
 

Mandag 28. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt
Alder: 30-39
 

Uke 25

Søndag 27. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er nærkontakter.
Aldersfordeling: 

 • 0-9: 1
 • 10-19: 1

I tilknytning til en avdeling ved den private barnehagen Hålandsmarka barnehage, er flere personer i karantene og ventekarantene.

Lørdag 26. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
2 med kjent smittevei, 1 med ukjent smittevei.

Aldersfordeling: 

 • 0-9: 1 
 • 20-29: 1
 • 60-69: 1

Fredag 25. juni 
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
2 med kjent smittevei, 1 med ukjent smittevei.

Aldersfordeling: 

 • 0-9: 1 
 • 30-39: 2

Torsdag 24. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 3 
Alle har kjent smittevei. 

Aldersfordeling: 

 • 0-9: 1 
 • 20-29: 2

Onsdag 23. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 4
Alle har kjent smittevei.

Aldersfordeling: 

 • 0-9:  1
 • 10-19: 1
 • 30-39: 1
 • 40-49: 1

Tirsdag 22. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 5
3 nærkontakter, og 2 med foreløpig ukjent smittevei. 

Aldersfordeling: 

 • 10-19: 2
 • 20-29: 1
 • 30-39: 2

Mandag 21. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt.
Alder: 20-29

Uke 24 

Søndag 20. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
Alle er nærkontakter og i aldersgruppen 20-29 år. 

Lørdag 19. juni
Ingen nye smittetilfeller. 

Fredag 18. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 7
6 nærkontakter, og 1 importsmitte fra utlandet, hvor vedkommende ikke er bosatt i Sola.

Aldersfordeling: 

 • 10-19: 1
 • 20-29: 3
 • 30-39: 1
 • 50-59: 1
 • 60-69: 1

Torsdag 17. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
1 nærkontakt, og 1 med foreløpig ukjent smittevei.

Aldersfordeling:

30-39: 2
 

Onsdag 16. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge smittetilfellene er kjente nærkontakter.

Aldersfordeling: 

20-29: 1
30-39: 1

Tirsdag 15. juni 
Totalt antall nye smittetilfeller: 4
To av smittetilfellene er kjente nærkontakter. To tilfeller er importsmitte fra utlandet, hvor vedkommende ikke er bosatt i Sola.

Aldersfordeling: 

 • 20-29: 2
 • 30-39: 1
 • 50-59: 1

I tillegg er det funnet smittevei for et smittetilfelle, som tidligere er rapportert med ukjent smittevei.

Mandag 14. juni 
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Importsmitte, hvor vedkommende ble smittet i utlandet. Den smittede er bosatt i en annen kommune enn Sola.
Alder: 50 - 59.

Uke 23

Søndag 13. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Ukjent smittevei.
Alder: 20 - 29.

Lørdag 12. juni
Ingen nye smittetilfeller.

Fredag 11. juni
Totalt nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt. 
Alder 10-19. 

Torsdag 10. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt
Alder: 10-19

Onsdag 9. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2. 
Nærkontakter. 

Aldersfordeling: 

 • 10 - 19: 1 
 • 50 - 59: 1 

Tirsdag 8. juni
Ingen nye smittetilfeller. 

Mandag 7. juni 
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Nærkontakt 
Alder: 10 - 19. 

Uke 22

Søndag 6. juni 
Totalt antall nye smittetilfeller: 2 
Begge er kjente nærkontakter. 

Aldersfordeling: 

 • 10 - 19: 2

Lørdag 5. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 5
3 er nærkontakter. 2 importsmitte, der vedkommende ble smittet i utlandet. Begge er bosatt i andre kommuner enn Sola. 

Aldersfordeling: 

 • 10-19: 3
 • 20-29: 1
 • 40-49: 1

Fredag 4. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er importsmitte, der vedkommende ble smittet i utandet. Begge er bosatt i andre kommuner enn Sola.

Aldersfordeling: 

 • 20-29: 1
 • 30-39: 1

I tillegg er det funnet smittevei (nærkontakt) for et smittetilfelle fra 3. juni, som tidligere er rapportert med ukjent smittevei.

Torsdag 3. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
1 nærkontakt, og 1 importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i utlandet, men oppholder seg i Sola. 

Aldersfordeling:

 • 10-19: 1
 • 30-39: 1


Onsdag 2. juni
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i utlandet. 
Alder: 30-39

Tirsdag 1. juni
Ingen nye smittetilfeller.

Mandag 31. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt
Alder: 10-19

Uke 21

Søndag 30. mai
Ingen nye smittetilfeller 

Lørdag 29. mai
Ingen nye smittetilfeller.

Fredag 28. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i utlandet.
Alder: 30-39

Torsdag 27. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i utlandet, men oppholder seg i Sola.
Alder: 50-59

 • I tillegg er smittevei er funnet for 1 tidligere tilfelle 25. mai med ukjent smittevei. 

Onsdag 26. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 4
Alle er nærkontakter.

Aldersfordeling:

 • 10-19: 1
 • 20-29: 1
 • 30-39: 1
 • 50-59: 1
 • En elev på 7. trinn ved Grannes skole har testet positivt på koronavirus. 34 er i karantene og mange er i tillegg i ventekarantene.  

Tirsdag 25. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 4
2 nærkontakter, og 2 med foreløpig ukjent smittevei.

Aldersfordeling: 

 • 30-39: 1
 • 40-49: 1
 • 50-59: 2

Mandag 24. mai
Ingen nye smittetilfeller.

Uke 20

Søndag 23. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Nærkontakt
Alder: 30-39

Lørdag 22. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 3

 • 1 nærkontakt
 • 2 importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet (én er bosatt i utlandet, og én i en annen norsk kommune, men begge oppholder seg i Sola)  

Aldersfordeling:

 • 30-39: 1
 • 40-49: 2

Fredag 21. mai
Ingen nye smittetilfeller.

Torsdag 20. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Nærkontakt. 
Alder: 20 - 29. 

Onsdag 19. mai
Ingen nye smittetilfeller.

Tirsdag 18. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
Det er importsmitte der vedkommende ble smittet i utlandet, men er bosatt i Sola.

Aldersfordeling:

 • 10-19: 2
 • 40-49: 1


Mandag 17. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Det er importsmitte, der vedkommende er smittet i utlandet og bosatt i utlandet, men oppholder seg i Sola. 
Alder: 30-39 

 

Uke 19

Søndag 16. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 0

Lørdag 15. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Det er importsmitte, der vedkommende er smittet i utlandet og er bosatt i en annen norsk kommune, men oppholder seg i Sola.

Fredag 14. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 0

Torsdag 13. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 0

Onsdag 12. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 0
Antall tilfeller som tidligere har blitt rapportert med ukjent smittevei, hvor det i dag er funnet smittevei: 1

Tirsdag 11. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1 
Nærkontakt
Alder: 20-29

Mandag 10. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 4
1 nærkontakt, 1 med ukjent smittevei og 2 importsmitte, der vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i en annen norsk kommune, men oppholder seg i Sola. 

Aldersfordeling:

 • 10-19: 1
 • 40-49: 2
 • 50-59: 1
 •  

Uke 18

Søndag 9. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er nærkontakter og i aldersgruppen 10-19 år. 
 

Lørdag 8. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 2.
1 av disse er nærkontakt. 1 importsmitte, der vedkommende er bosatt i annen norsk kommune. 

Aldersfordeling: 
10-19: 1
40-49: 1
 

Fredag 7. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 7
6 av disse er nærkontakter. 1 importsmitte, der vedkommende er bosatt i utlandet. 

Aldersfordeling: 
10-19: 3
20-29: 1
30-39: 1
40-49: 1
50-59: 1

Torsdag 6. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
Alle er kjente nærkontakter.
Aldersfordeling: 

10-19: 2
20-29: 1

Onsdag 5. mai
Ingen nye smittetilfeller. 

Tirsdag 4. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 4
3 nærkontakter (2 av disse er russ), og 1 importsmitte. Vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i utlandet, men oppholder seg i Norge.
Aldersfordeling:

10-19: 2
30-39: 1
60-69: 1

Mandag 3. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Importsmitte. Vedkommende ble smittet i utlandet og er bosatt i en annen norsk kommune, men oppholder seg i Sola. 
Alder: 30-39

 

Uke 17

Søndag 2. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge har ukjent smittevei.
Aldersfordeling:

 • 10-19: 1
 • 20-29: 1

Lørdag 1. mai
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Kjent smittevei. 
Alder: 30-39

Fredag 30. april
Ingen nye smittetilfeller.

Torsdag 29. april:
Ingen nye smittetilfeller.

Onsdag 28. april:
Ingen nye smittetilfeller.

Tirsdag 27. april:
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Kjent nærkontakt.
Alder: 50-59

Mandag 26. april:
Ingen nye smittetilfeller.
 

Uke 16

Søndag 25. april: 
Totalt antall nye smittetilfeller: 2
Begge er kjente nærkontakter.

Aldersfordeling:

 • 20-29: 1
 • 40-49: 1
   

Lørdag 24. april:
Totalt antall nye smittetilfeller: 5
1 nærkontakt, 1 med ukjent smittevei og 3 importsmitte. Importsmitte betyr at vedkommende ble smittet i utlandet. Vedkommende er bosatt i utlandet, men oppholder seg i Sola.

Aldersfordeling: 

 • 30-39: 2
 • 50-59: 2
 • 60-69: 1


Fredag 23. april:
Ingen nye smittetilfeller. 
 

Torsdag 22. april:
Ingen nye smittetilfeller.

 •  Smittevei er funnet for 1 tidligere tilfelle med ukjent smittevei. 
   

Onsdag 21. april:
Totalt antall nye smittetilfeller: 1
Importsmitte. Vedkommende ble smittet i utlandet, men er bosatt i Sola.

Alder:

 • 30-39
   

Tirsdag 20. april:
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
2 kjente nærkontakter og 1 importsmitte. Importsmitte betyr at vedkommende ble smittet i utlandet. Vedkommende er bosatt i Sola.

Aldersfordeling: 

 • 0-9: 2
 • 30-39: 1
   

Mandag 19. april: 
Totalt antall nye smittetilfeller: 3
2 kjente nærkontakter og 1 importsmitte. Importsmitte betyr at vedkommende ble smittet i utlandet. Vedkommende er bosatt i utlandet, men oppholder seg i Sola.

Aldersfordeling:

 • 20-29: 1
 • 30-39: 1
 • 40-49: 1

 

 

 


 

 

Månedsoversikt

 

Smittetilfeller pr. måned i 2021
Smittetilfeller pr. måned i 2021
Måned Antall smittede Importsmitte
Januar 122 31 av smittetilfellene i januar er importsmitte fra utlandet.
Februar 6 5 av smittetilfellene i februar er importsmitte fra utlandet.
Mars 42 17 av smittetilfellene i mars er importsmitte fra utlandet.
April 71 19 av smittetilfellene i april er importsmitte fra utlandet
Mai 41 17 av smittetilfellene i mai er importsmitte fra utlandet.
Juni 62 10 av smittetilfellene i juni er importsmitte fra utlandet.
Juli 48 18 av smittetilfellene i juli er importsmitte fra utlandet.
August 4 1 av smittetilfellene i august er importsmitte fra utlandet.

 

Smittetilfeller pr. måned i 2020
Smittetilfeller pr. måned i 2020
Måned Antall smittede
Januar 0
Februar 0
Mars 13
April 3
Mai 0
Juni 3
Juli 5
August 3
September 14
Oktober 16
November 26
Desember 62