Symptomer? Trenger du å koronateste deg?

Hold deg hjemme!

Har du nyoppståtte luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme.

Les mer: Nyoppståtte luftveissymptomer - fhi.no

Hva er nyoppståtte luftveissymptomer?

Det kan være hodepine, tett nese, feber, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Ulike virus og bakterier kan gi luftveissymptomer. 

Hvor lenge bør du være hjemme?

Du bør være hjemme til formen din er bra. Restsymptomer som rennende nese, snørr, hås stemme, og litt hoste er greit. 

Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner

Se egne råd for risikogrupper her.
 

Trenger du teste deg?

Koronatesting (selvtest og/eller PCR-testing på teststasjon) er ikke lenger nødvendig.

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

Etter hvert vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner.

Positive selvtester trenger ikke lenger registreres via kommunens nettsider. 

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19.

Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme. Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger.

 

Her kan du hente selvtester i Sola​

Ved selvtesting kan du bruke alle covid-19-selvtester som er CE-merket. Du kan kjøpe selvtester på apotek/butikk.

Personer som oppholder seg, eller er bosatt i Sola kommune, kan hente gratis selvtester på kommunens utleveringssted:

Rådhuset i Sola, foajeen, Rådhusvegen 21, Sola sentrum
Åpningstid: kl. 08.00 - 15.30, mandag - fredag

Gratis selvtester fra kommunen er ikke beregnet til  arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller ved arrangementer. 
 

Slik gjennomfører du selvtest hjemme

 • Testene tåler ikke frost, og skal være romtempererte før de brukes. De skal heller heller ikke utsettes for unødvendig lys.
   
 • Bruksanvisning som følger med testene viser testing i nese, en prøve fra nesen til selvtesting vil fange opp de fleste smittede. Men prøvetaking fra svelg (hals) og neste vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av Omikron-varianten.
   
 • Spesielt voksne personer med symptomer kan ta prøve fra både svelg og nese når de gjør selvtester (med prøve fra svelg først) slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig.
   
 • Neseprøve bør benyttes alene dersom det oppleves som ubehagelig eller vanskelig å teste seg i svelget (halsen).
   
 • Mindre barn bør fortrinnsvis fortsatt testes med kun neseprøve, da mange barn synes det er ubehagelig med halsprøver.

 

Slik gjennomfører du selve prøvetakingen

 • Følg bruksanvisningen til testen ved prøvetaking, men ta prøve fra svelget før den samme prøvepinnen brukes til prøvetaking fra nese (se illustrasjoner under). 
   
 • Svelg skal ikke testes alene.
   
 • Prøvetaking fra svelg bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke (noen mat- og drikkevarer har vist seg å kunne påvirke testresultatet). Lykke til!

  Åpne munnen og stryk prøvepinnen langs området der mandlene er (eller kunne vært). Stryk hver side ca 4 ganger. Bruk gjerne et speil. Folkehelseinstituttet   Før så den samme prøvepinnen forsiktig inn i det ene neseboret (1-2 cm inn). Roter penselen ca 5 ganger (10 sekunder) langs innsiden av neseboret. Gjenta prosedyren i det andre neseboret. Folkehelseinstituttet

 


Trenger du ta PCR-test på teststasjon?

Bekreftende PCR-test eller antigen hurtigtest tatt av helsepersonell anbefales til følgende personer:

 • Har du ikke fått oppfriskningsdose (vaksinedose 3), kan du trenge en bekreftende test for å få gyldig koronasertifikat. 

  Les mer: Fortsatt ikke vaksinert? Det er ikke for seint
   
 • Barn under 16 år som tester positivt på selvtest, kan ta en bekreftende test.
   
 • Har du alvorlig svekket immunforsvar, bør du ta en bekreftende test.
   
 • Dersom du oppsøker helsehjelp og legen mener det skal tas en bekreftende test. Dette blir gjort der du får helsehjelp.

 

Slik bestiller du PCR-test

PCR-testing utføres av helsepersonell, og foregår på teststasjon i Haugåsstubben 9 på Åsen i Stavanger. 

Bestill PCR-test

Obs! Innbyggere i Sola bestiller PCR-test slik etter innlogging: Velg "Timeavtaler - bestill time" litt nede på siden.  

Ved å deretter velge "Stavanger legevakt Smittevern (Prøvetaking korona) kommer du til bestilling for koronatest. 

Videre velger du konsultasjon. Du blir da spurt om en del spørsmål om symptomer. Velg deretter Sykepleier Dagtid eller Kveldstid Åsen Teststasjon og bestill en ledig time.

Du kan også bestille time for testing ved å ringe koronatelefonen 51 91 40 30. Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 11.00. Stengt lørdag, søndag og røde dager. 

Teststasjonen ligger i Haugåsstubben 9 på Åsen i Stavanger.

Åpningstider:

 • Mandag 09.00  - 14.00
 • Onsdag 09.00 - 14.00
 • Fredag 09.00 - 14.00

Stengt tirsdager, torsdager, lørdager og røde dager. 

Alle må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport (på grunn av smittefare).

Når det er stor pågang på testing tar det mer enn et døgn å få tatt PCR-test. Svar på test får du på helsenorge.no innen 1-3 døgn. 

Hvis du ikke kan teste deg til avtalt tid, avbestill minst fire timer før på helsenorge.no. Må du avbestille mindre enn fire timer før, ring testtelefonen på 51 91 40 30.

 

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Ta kontakt med privat helseaktør. Kommunens teststasjoner er forbehold testing i forbindelse med mistanke om covid-19-sykdom og smittesporing. Det tas ikke tester i forbindelse med reiser. 

For privat hurtigtesting til koronasertifikat og reiser, kan du kontakte Salubritas  og Nordicdx. De to private aktørene tar også PCR-test.

 

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser og lignende må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 10–14 mandag - fredag. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Sola uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

 

Private tilbydere av hurtigtester

Private aktører som tar hurtigtest, tar kun tester for koronasertifikat til arrangementer og reiser. De tar ikke hurtigtester i forbindelse med smittesporing og karantene.

Klinikk Spero tilbyr hurtigtesting på Stavanger lufthavn, Sola og i Sandnes.

Salubritas har teststasjoner for hurtigtesting (på Strandkaien nedenfor Stavanger konserthus og i Sandnes sentrum. 

Andre tilbydere på Nord-Jæren av gratis hurtigtest til arrangementer med koronasertifikat:

NordicDx AS. Se nettsiden NordicDx

International SOS. Se nettsiden International SOS.
 

Lurer du på noe?

Har du generelle spørsmål om korona? Besøk helsenorge.no og du kan også bruke chatten nederst i høyre hjørne der. Finner du ikke det du leter etter, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015, åpningstider hverdager kl. 08.00 – 15.30. Informasjonstelefonen svarer på norsk, engelsk og polsk. Fra utlandet kan du ringe +47 21 89 80 42.

Veilederne i informasjonstelefonen kan svare på spørsmål om regler, råd og anbefalinger og gi generell informasjon om korona.

Dersom du er syk og trenger helsehjelp, må du kontakte fastlegen. Har du eller noen nær deg behov for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.