Testing, smittesporing, karantene og isolasjon

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Jeg har symptomer. Hva gjør jeg?

 • Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Ta først en hurtigtest, før det eventuelt bestilles PCR-test på teststasjon
 • Du bør holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og føler deg bedre.

Les mer: Hva skal du gjøre ved nye luftveissymptomer - fhi.no
Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Folkehelseinstituttet 

Råd til deg som er nærkontakt

 • Du som er nærkontakt kan ha blitt smittet med covid-19.
   
 • Du skal være i karantene dersom du bor i samme husstand som noen som har covid-19.
   
 • Du som er øvrig nærkontakt anbefales å teste deg og å følge med på om du får symtomer.
   
 • Alle nærkontakter som får symptomer skal holde seg hjemme og teste seg.

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. For husstandsmedlemmer skilles det også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter gjelder dette: Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester.

Jeg er husstandsmedlem til en smittet, eller tilsvarende nær. Hva gjør jeg?

 • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) har du plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjelder også barn.
   
 • Du skal ta en test så snart som mulig. Karantenen kan avsluttes ved negativ test etter 7 døgn. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.

Les mer: Slik koronatester du deg

 • Dersom du bor sammen med en eller flere smittede personer og du kan holde helt avstand, telles karantenedøgnene dine fra tidspunktet den siste smittede testet positivt.
   
 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å holde helt avstand når du bor sammen med en eller flere personer som er smittet, og som trenger omsorg. Det meste av smitten skjer i dagene før og etter en person blir syk. Derfor trenger de andre i huset ikke vente helt til den siste personen i huset er ferdig med sin isolasjon før en teller 10 karantenedøgn. Du kan regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. 
   
 • En person som avisoleres, men som bor sammen med person(er) som fortsatt er i pålagt isolasjon behøver ikke gå inn i ny karantene.
   
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing.
   
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
   
 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer, men dersom man ønsker å korte ned karantenetiden til 7 dager, må det foreligge negativ test først. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
   
 • Dersom du får symptomer, skal du holde seg hjemme og teste deg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Ta først en hurtigtest, før det eventuelt bestilles PCR-test på teststasjon
   
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende PCR-test på teststasjon. Du bør si fra til dine nærmeste og kontakte kommunen for å informere om positivt testsvar. Du kan enkelt selvregistrere positivt prøvesvar og nærkontakter. 

Registrer ditt positive prøvesvar her

 • For registering kan du også ringe smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 10.00 – 21.00. Du kan også melde fra neste morgen.

Les mer: Nærkontakter og smittekarantene - fhi.no

Les mer: Til deg som må i isolasjon - fhi.no

 

 • Karanteneplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som:
  • Har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene
  • Har fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden dersom man tester seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten. 

Kommunens smittesporingsteam gir veiledning til hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester.

Jeg er øvrig nærkontakt. Hva gjør jeg?

 • Du regnes som øvrig nærkontakt dersom du har vært i kontakt med den smittede fra 2 døgn før de fikk symptomer eller positiv test hvis de ikke har symptomer, og en har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.
   
 • Du har ikke plikt til karantene.
   
 • Du anbefales test dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.

Les mer: Slik koronatester du deg

 • Hvis du har hatt koronainfeksjon siste 3 måneder eller inngår i jevnlig testing trenger du ikke følge disse testanbefalingene.
   
 • Du bør følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i 10 døgn. Alle bør ha lav terskel for å teste deg selv ved milde symptomer.
   
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen. Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende PCR-test på teststasjon. Du bør si fra til dine nærmeste og kontakte kommunen for å informere om positivt testsvar. Du kan enkelt selvregistrere  positivt prøvesvar. Eller ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 10.00 – 21.00. Du kan også melde fra neste morgen.
   

Les mer: Nærkontakter og smittekarantene - fhi.no
Les mer: Til deg som må i isolasjon - fhi.no

 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
   
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt en test.
   
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing

Beskrivelse av hva som menes med fullvaksinert her:

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: 

For nærmere informasjon angående barn og unge, se Råd og informasjon om barn og unge og Råd om smittevern i skole og barnehage.

Slik PCR-tester du deg

Hold deg hjemme hvis du er syk og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest. Ikke bestill test i andre kommuner enn der du bor, eller oppholder deg.

Det anbefales at man tester seg med en gang man får beskjed om at man er husstandsnærkontakt og en gang til i løpet av de neste 7 dagene. 

Hvis du har kraftige og/eller vedvarende symptomer og feber bør du ta ordinær PCR-test.

Bestill test (PCR-test på teststasjon, ikke hurtigtest)

Obs! Innbyggere i Sola bestiller PCR-test slik etter innlogging: Velg "Timeavtaler - bestill time" litt nede på siden.  

Ved å deretter velge "Stavanger legevakt Smittevern (Prøvetaking korona) kommer du til bestilling for koronatest. Du må her fylle ut info og velge test-lokasjon, før du kan velge ledig time.

Du kan også bestille time for testing ved å ringe koronatelefonen 51 91 40 30.

Åpningstider:

 • Mandag - lørdag 10.00 - 14.00.
 • Lørdag og søndag 12.00 - 14.00. 

Teststasjonene ligger i Gunnar Warebergs gate 13/Stavanger Forum på Tjensvoll i Stavanger. I tillegg er teststasjon Åsen i Stavanger, Haugåsstubben 9, tidvis operativ ved behov. 

Les mer: Bestill koronatest

Slik får du tak i hurtigtester

Ved hurtigtesting kan du bruke alle covid-19-hurtigtester som er CE-merket. Du kan kjøpe hurtigtester på apotek/butikk.

Personer som oppholder seg, eller er bosatt i Sola kommune, kan hente hurtigtester for selvtest på kommunens utleveringssteder. Testing i regi av kommunen er gratis. Ved symptomer, få noen andre til å hente testutstyret.

Utleveringssted i Sola:

 • Tidligere Soltun alderspensjonat, Soltunvegen 3, i Solakrossen. 
  Åpningstider: Mandag - fredag : Kl. 15.00 til 18.00, lørdag og søndag: Kl. 13.00 til 16.00.

Husk at du skal holde deg hjemme hvis du føler deg syk. Unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest eller testsvar.

Kriterier for å få utdelt hurtigtest er følgende:

 • Du har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, snue, hodepine, sår hals og nedsatt allmenntilstand).
   
 • Du er nærkontakt og er anbefalt testing.
   
 • Du er nærkontakt og skal ta test for å teste deg ut av arbeids-/skolekarantene eller fritidskarantene. Det er ulike regler for hustandsnærkontakter og øvrige nærkontakter.

Les mer: Nærkontakter og smittekarantene – fhi.no

NB: Vi deler ikke ut hurtigtester til personer som ønsker å ha dette liggende hjemme i tilfelle behov.

Gratis selvtester fra kommunen er heller ikke beregnet til av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller ved arrangementer. Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. 

Les mer: Fortsatt ikke vaksinert? Det er ikke for seint

Les mer: Info ved smitte i skole, barnehage og fritidsaktivitet

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-hurtigtest

 • Ved positiv test er du pålagt isolasjon.
   
 • Har du en positiv selvtest, bør du bekrefte denne med PCR-test på teststasjon.
   
 • Du bør si fra til dine nærmeste og kontakte kommunen for å informere om positivt testsvar.
   
 • Du kan enkelt selvregistrere positivt prøvesvar. Eller ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 10.00 – 21.00. Du kan også melde fra neste morgen.
   
 • Har du installert app-en Smittestopp, oppfordrer vi deg til å melde deg smittet i app-en. Dette forutsetter at du har testet deg på kommunens teststasjon.
   

Dette bør du gjøre ved negativ covid-19-test

 • Er du nærkontakt til en smittet bør du holde deg hjemme og se an eventuell symptomutvikling. 
   
 • Ved vage symptomer kan du gå på skole/ jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr
   
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter en dag kan du vende tilbake til jobb, skole, bruke offentlig transport etc.
   
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
   
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner. 
   

Bidra til å stoppe smitten!

 • Hold deg hjemme hvis du føler har nyoppståtte luftveissymptomer. Ha lav terskel for å teste deg.
   
 • Vask hendene ofte.
   
 • Host i lommetørkle eller i albuekroken.
   
 • Er du fortsatt ikke vaksinert? Det er ikke for seint! Slik får du gratis vaksine

Mer informasjon: Smittevernråd til befolkningen - folkehelseinstituttet.no