Testing, smittesporing og isolasjon

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, kan teste seg med hurtigtest, eller bestille test ved kommunens teststasjon. Testing er gratis.

Jeg har symptomer. Hva gjør jeg?

 • Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Du kan enten bestille test på teststasjon, eller bruke hurtigtest.
   
 • Du bør holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og føler deg bedre.

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Folkehelseinstituttet  
Hvor kan jeg få tak i hurtigtester?

Du kan bruke alle covid-19-hurtigtester som er CE-merket. Du kan enten kjøpe hurtigtester på apotek/butikk, eller få hurtigtester fra Sola kommune. Ved symptomer, få noen andre til å hente testutstyret.

Utdeling av hurtigtester i Sola i uke 39: Tidligere Soltun aldersheim, Soltunvegen 3, i Solakrossen.

Åpningstider:

Mandag – fredag 16:00 – 19.00

Lørdag – søndag 13:00 – 16:00.
 

Selvtesten (antigen hurtigtest) er positiv – hva gjør jeg?

 • Du må isolere deg fra andre for å hindre videre smitte.
   
 • Bestill PCR-test på teststasjon for å bekrefte resultatet.
   
 • Er du helsepersonell, bør du informere nærmeste leder. 
   
 • Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.
   

Jeg har fått bekreftet positiv PCR-test/hurtigtest på teststasjon - hva gjør jeg?

 • Isoler deg snarest, og informer de du bor sammen med, og tilsvarende nære, at du er smittet.
   
 • Er du helsepersonell, bør du informere nærmeste leder. 
   
 • Smittesporerne i kommunen tar kontakt med deg og dine nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Du får også veiledning i hvordan du selv kan informere dine øvrige nærkontakter.  

Er du husstandsnærkontakt, eller tilsvarende nære, til en smittet?

 • Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan du leve som normalt.

 • Dersom du har/får symptomer, bør du teste deg. 
  Hvis du er delvaksinert bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks. Husk å ta ny test dersom symptomer oppstår. 
   

 • Hvis du er uvaksinert, bør du teste deg med: 

  • Selvtest/antigen-hurtigtest daglig i 7 dager ELLER  PCR-test annenhver dag i 7 dager  

  • Ved å gjennomføre det anbefalte testregimet, kan du leve som normalt dersom du tester negativt. 

  • Dersom du ikke gjennomfører det anbefalte testregimet, bør uvaksinerte avstå fra kontakt med andre i 7 dager. 

 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon. Har du tatt en selvtest som er positiv. bør du informere kommunen og dine nærmeste, også utenfor husstanden. Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Får du symptomer forenlige med covid-19, bør du teste deg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og holde deg hjemme. 

Er du nærkontakt, men ikke i samme husstand som den smittede?

 • Hvis du er fullvaksinert, delvaksinert, eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 12 månedene, behøver du ikke å teste deg, med mindre du har/får symptomer. 

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer. 

 • Er du uvaksinert, bør du i tillegg ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt. Dette kan være selvtest/antigen hurtigtest, eller PCR-test på teststasjon. 

 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du ta kontakt med kommunen. Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.

Les mer: Karantene og isolasjon - korona - helsenorge.no

Isolasjon 

 • Personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg betyr å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.  

 • Du vil få mer informasjon om isolering fra smittesporingsteamet når de kontakter deg. 

  Les mer: Nærkontakter og isolering - FHI 
   

Disse rådene gjelder fortsatt

Vask hendene ofte, ha god hostehygiene og hold deg hjemme hvis du føler deg syk!

Mer informasjon: Smittevernråd til befolkningen - folkehelseinstituttet.no

 

 

 

Sidene er under oppdatering

Barnehager, SFO og skoler (barne- og ungdomsskoler og VGS)

Det aller viktigste å vite hvis du får melding om testing

 • Les hele sms-meldingen du får, samt informasjonen i lenken du får tilsendt for mer informasjon
 • Barn/ungdom med symptomer på korona skal IKKE møte til hurtigtest, men bestille vanlig pcr-test og holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Vedkommende skal heller ikke møte opp til vaksinering. 
 • Fra 12 år må barnet bruke munnbind ved oppmøte til test.
 • Individuelle hensyn for å teste seg/hente testustyr kan dessverre ikke tas

Barnehage, SFO og barneskole

Er barnet i barnehage- eller barneskolealder skal det tas to tester. Du vil motta SMS om aktuelle datoer og hvor du kan hente testutstyr. Unngå om mulig å ta med søsken. Begge testene tas som hjemmetest. Ved behov for instruksjon, kan dette gis ved utlevering. 

Ungdomsskole og videregående skole

Er barnet i ungdomsskole eller videregående skole skal det tas tre tester. Alle tre testene tas som hjemmetest. Se i mottatt SMS om hvor du henter testene. Alle teatene tas som hjemmetest. Ved behov for instruksjon, kan dette gis ved utlevering. 

Hvem er unntatt?

Dersom du er unntatt karantene i koronaforskriften skal du ikke testes med hurtigtest. Dette gjelder følgende grupper;

1. Personer som er fullvaksinerte (én uke etter siste dose) mot Covid-19 ved eksponeringstidspunktet, eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, er fritatt smittekarantene etter nærkontakt. Disse trenger ikke å teste seg med mindre de får symptomer.

2. Personer som ved eksponeringstidspunktet som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er fritatt smittekarantene forutsatt at de tar PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter eksponering. De behøver ikke være i karantene verken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger.

Hvordan foregår testing?

Informasjon om dette finnes i SMS du mottar. Er du usikker på selve test-prosedyren tar du barnet med og gjennomfører test 1 på oppmøtested.

Slik utfører du hjemmetest (bruksanvisning) (PDF, 258 kB)

Barn over 12 år må ha på seg munnbind, og holde god avstand til andre ved oppmøte til testing. Du kan ikke bruke offentlig transport for å komme deg til testing. Det er ok at dine foreldre kjører deg.

Får du flere meldinger om testing i samme tidsrom?

Noen barn og unge kan få flere meldinger om testing i samme tidsperiode. Dette skjer fordi barnet/ungdommen har vært eksponert for smitte i flere sammenhenger. F.eks. både i klassen og i valgfag, eller i klassen og på fritidsaktivitet. Følg det første test-løpet dere får helt ut. Deretter går dere over til å følge løp nummer to. Dette kan bety at du mot slutten av test-løpene må ta test to dager på rad. Det er ikke uvanlig at man vil følge flere løp etter hverandre.

Ved positiv test

Dersom en hurtigtest blir positiv, må barnet være i isolasjon, og dere må straks bestille PCR-test for å bekrefte prøven. Dere må også gi beskjed til smittesporingsteamet på telefon: 94 17 48 51. Kun positive prøvesvar skal formidles på dette nummeret. Alle som bor sammen med barnet/ungdommen er da i karantene (for unntak – se aktuelt avsnitt).

Varighet av karantene dersom testregimet ikke følges

Karantenen varer i utgangspunktet i 10 døgn, men barn under 18 år slipper smittekarantene dersom de tester som angitt over. Dersom barnet dropper ut av testing, eller ikke starter med første test, må karantene i hjemmet overholdes til 10 dager etter siste eksponering. Skolen/barnehagen må få beskjed om fraværet.

Dersom du får symptomer på Covid-19

Vær årvåken på symptomer. Bestille vanlig PCR-test dersom du mistenker at barnet ditt utvikler symptomer på Covid-19. Dersom barnet får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpust eller mister smaks- og luktesansen, regnes barnet som sannsynlig smittet av Covid-19.

Barnet kan også få svakere symptomer som sår hals, tett nese, hodeverk, tretthet og smerter i muskler og ledd. Da må barnet testes igjen med PCR-test så snart som mulig og holde seg hjemme i påvente av prøvesvar. Barnets husstandsmedlemmer bør da være i karantene til prøvesvaret foreligger. Har du behov for legehjelp ring fastlegen eller legevakt. Ikke møt opp hos legen uten avtale.

Barn under 18 år og videregående elever over 18 år slipper smittekarantene, så lenge de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen.
Forutsetningen er at det hurtigtestes jevnlig ved mistanke om smitte.

Utover skolegang oppfordres barnet/ungdommen til å holde seg hjemme frem til første negative prøvesvar. Alle andre i huset, kan leve som vanlig. Er svaret negativt, er barnet fritatt karantene også på fritiden, men må fortsette med testing som oppsatt.

Utvikler barnet symptomer, må det holde seg hjemme og bestille PCR-test snarest. Dette må gjøres uavhengig av siste negative test.

Dersom testing i samsvar med retningslinjer ikke gjøres, må vanlig smittekarantene gjennomføres. Hele test-løpet må følges for å unngå smittekarantene.

Svar på spørsmål 

Barn og unge - korona - helsenorge.no  

Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge - FHI  

Samvær for barn med to hjem under koronasituasjonen (bufdir.no)  

Har du generelle spørsmål om Covid-19, kan du ringe FHI på telefon 815 55 015. 

Bestille test

Bestille på nett

Bestill test på helsenorge.no, under Timeavtaler.

Du må selv velge om du vil ha påminnelse om timen din på e-post eller sms. Dette endrer du under Profil og innstillinger > Kontaktinformasjon > Hvordan skal helsenorge kontakte deg. 

Når du bestiller på nett, må du velge nærmeste teststasjon for Sola ved å klikke på Bestill time i annen kommune. Da velger du Stavanger, og får opp vår nærmeste teststasjon på Stavanger Forum. 

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen: 51 91 40 30. 

Ta med legitimasjon! 

Koronatelefon

Du kan ringe koronatelefonen for testing på telefon 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene

Koronatelefonen for testing er åpen kl. 10.00-14.00 alle dager. Dette telefonnummeret er kun for å bestille tid. Har du generelle spørsmål om korona, bør du heller ringe FHIs informasjonstelefon, tlf. 815 55 015 og lese ofte stilte spørsmål på helsenorge.no.

NB! Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Oppmøte til test
 • Testingen foregår på tre teststasjoner: To i Stavanger Forum og én i Stavanger idrettshall. Her kan du se kart over teststasjonene.
 • Du må bestille tid for testing. Da vil du også få beskjed om hvor du skal møte opp.
 • Du kan kjøre bil, sykle eller gå til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Hvis du har spørsmål om dette, ring legevaktens koronatelefon på 51 91 40 30.
 • Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget og evt. opp i nesen. 
 • For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.
Prøvesvar og dokumentasjon

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Når får du svar på testen?

Normalt kan du regne med prøvesvar etter et par dager, men i perioder med stor pågang vil du måtte vente lenger på resultatene. Det er ikke Sola kommune som behandler analysene, og vi har ikke mulighet for å fremskynde testsvar, eller bekrefte negative prøvesvar. 

Alle bosatte i Norge med norsk personnummer eller d-nummer, skal logge seg på helsenorge.no for å se prøvesvar der. Har du brukerkonto på helsenorge.no, vil du få varsling på e-post eller mobiltelefonen din når prøvesvaret er klart. 

Du kan også få svar på testen av fastlegen din. Legevakten har ikke tilgang til testsvarene.

Alle må holde seg hjemme til de er helt symptomfrie. Det gjelder selv om testen er negativ. Kommunen følger opp de som får påvist covid-19. Skal du testes for covid-19 er det lurt å begynne å skrive opp personer du har vært i nær kontakt med.

Dokumentasjon på prøvesvar 

Svaret fra helsenorge.no kan brukes som dokumentasjon.

Trenger du dokumentasjon på andre språk før en reise eller lignende, spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. Sola kommune tilbyr ikke tester til dette formålet.

Hurtigtest til koronasertifikat

Ikke benytt Stavanger Forum til hurtigtest

Vi oppfordrer deg som trenger koronasertifikat til reise eller lignende å ikke benytte teststasjonen på Stavanger Forum, grunnet stor pågang her. 

Her kan du hurtigteste deg

 • Salubritas AS tilbyr gratis hurtigtest til bruk for koronasertifikat. Teststasjonen er på Sandnes stadion i Sandnes idrettspark på Trones, Timebestilling på  www.salubritas.no. Testen er en antigen hurtigtest og kan brukes ved arrangement, innenlandsreise til Svalbard og utenlandsreiser til mange land i EU/EØS. Dette er ikke et tilbud for personer med symptomer eller som er i karantene. 

 

Karantene

Karantene og isolasjon

Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19 (smittekarantene), eller fordi du har vært på reise i et land, eller en region, med mye smitte i løpet av siste 10 døgn (innreisekarantene).

Dersom du har bekreftet Covid-19, skal du i isolasjon. Da skal du ikke omgås andre frem til du er frisk. Dersom du bor sammen med andre, må de i karantene.

Les mer om karantene og isolasjon hos FHI.

Testsenter på Stavanger lufthavn, Sola

Testsenteret på flyplassen er kun tilgjengelig for deg som har vært ute og reist, og ankommer Stavanger lufthavn, Sola. Les om testsenteret her. 

Testsenter ved ferjeterminal, Risavika havn

Les mer om Risavika under reiser og testing.

Akutt og alvorlig sykdom

Er du alvorlig syk, skal du kontakte fastlege eller legevakt 116 117 for helsehjelp. Trenger du akutt helsehjelp skal du ringe 113.