Testing, smittesporing og isolasjon

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, kan teste seg med hurtigtest, eller bestille test ved kommunens teststasjon. Testing er gratis.

Jeg har symptomer. Hva gjør jeg?

 • Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Du kan enten bestille PCR-test på teststasjon, eller bruke hurtigtest.
   
 • Du bør holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og føler deg bedre.

Les mer: Hva skal du gjøre ved nye luftveissymptomer - fhi.no

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Folkehelseinstituttet  
Hvor kan jeg få tak i hurtigtester?

Du kan bruke alle covid-19-hurtigtester som er CE-merket. Du kan enten kjøpe hurtigtester på apotek/butikk, eller få hurtigtester fra Sola kommune. Ved symptomer, få noen andre til å hente testutstyret.

Utdeling av hurtigtester i Sola i uke 42: Tidligere Soltun aldersheim, Soltunvegen 3, i Solakrossen.

Åpningstider:

Mandag – fredag 16:00 – 18.00

Lørdag – søndag 13:00 – 15:00.
 

Hurtigtesten er positiv – hva gjør jeg?

 • Du må isolere deg fra andre for å hindre videre smitte.
   
 • Bestill PCR-test på teststasjon for å bekrefte resultatet.
   
 • Er du helsepersonell, bør du informere nærmeste leder. 
   
 • Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.
   

Jeg har fått bekreftet positiv PCR-test/hurtigtest på teststasjon - hva gjør jeg?

 • Isoler deg snarest, og informer de du bor sammen med, og tilsvarende nære, at du er smittet.
   
 • Er du helsepersonell, bør du informere nærmeste leder. 
   
 • Smittesporerne i kommunen tar kontakt med deg og dine nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Du får også veiledning i hvordan du selv kan informere dine øvrige nærkontakter.  

Er du husstandsnærkontakt, eller tilsvarende nære, til en smittet?

 • Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan du leve som normalt.

 • Dersom du har/får symptomer, bør du teste deg. 
  Hvis du er delvaksinert bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks. Husk å ta ny test dersom symptomer oppstår. 
   

 • Hvis du er uvaksinert, bør du teste deg med: 

  • Hurtigtest daglig i 7 dager ELLER  PCR-test annenhver dag i 7 dager  

  • Ved å gjennomføre det anbefalte testregimet, kan du leve som normalt dersom du tester negativt. 

  • Dersom du ikke gjennomfører det anbefalte testregimet, bør uvaksinerte avstå fra kontakt med andre i 7 dager. 

 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon. Har du tatt en hurtigtest som er positiv. bør du informere kommunen og dine nærmeste, også utenfor husstanden. Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Får du symptomer forenlige med covid-19, bør du teste deg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og holde deg hjemme. 

Er du nærkontakt, men ikke i samme husstand som den smittede?

 • Hvis du er fullvaksinert, delvaksinert, eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 12 månedene, behøver du ikke å teste deg, med mindre du har/får symptomer. 

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer. 

 • Er du uvaksinert, bør du i tillegg ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt. Dette kan være hurtigtest, eller PCR-test på teststasjon. 

 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du ta kontakt med kommunen. Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.

Les mer: Karantene og isolasjon - korona - helsenorge.no

Isolasjon 

 • Personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg betyr å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.  

 • Du vil få mer informasjon om isolering fra smittesporingsteamet når de kontakter deg. 

  Les mer: Nærkontakter og isolering - FHI 
   

Disse rådene gjelder fortsatt

Vask hendene ofte, ha god hostehygiene og hold deg hjemme hvis du føler deg syk!

Mer informasjon: Smittevernråd til befolkningen - folkehelseinstituttet.no