Kullingane - Innbyggere fra 65 år

Sola kommune ønsker å møte fremtiden sammen med deg! 

Kullingane er innbyggere som er i overgangsfasen fra arbeidslivet til en ny livsfase som pensjonist.

Sola kommune samler årskullet, og vi snakker om aktivitet, fellesskap og muligheter i livsfasen etter et arbeidslivet. Formålet er å skape en god alderdom i Sola kommune, og veien videre blir til underveis i samarbeid med kullingane.

Her vil du finne informasjon om

 • fremtidsfullmakt
 • velferdsteknologi 

Har du spørsmål eller ønsker om andre tema du ønsker å lære mer om når du planlegger din alderdom? Vi vil gjerne høre fra deg. Send en e-post til kullingane@sola.kommune.no.

Film: Kull 54 og 55

Filmen viser treff mellom Kull 54/Kull 55 og Sola kommune. 

 

Tema

Fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

 • En fullmakt til én eller flere personer over 18 år som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv
 • Ert privatrettslig alternativ til vergemål
 • En skriftlig fullmakt der det er tydelig at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning
 • Må undertegnes av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt, og som er til stede og er kjent med at dokumentet er en fremtidsfullmakt
 • Vitner må være over 18 år, og kan ikke være fullmektig, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn

Film: Fremtidsfullmakt

Konstituert kommuneadvokat Njål Horpestad holder en presentasjon om fremtidsfullmakt.

Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

 • Teknologi tas i bruk for å gi tjenester i hjemmet.
 • Eksempler: Trygghetsalarm, medisindispenser, dørsensor og GPS.
 • Målet er å gjøre deg som trenger disse tjenestene mer selvstendig. 
 • Dette kan bidra til at du kan bo lengst mulig i ditt eget hjem. 

Film: Velferdsteknologi

Solveig Økland, Rådgiver i fagstab levekår i Sola kommune, forteller om velferdsteknologi.