Kulturtilbud

Den kulturelle spaserstokken

Målet med Den kulturelle spaserstokken er å gi eldre med begrenset mobilitet i Sola tilgang til profesjonell kunst og kultur på institusjonene. Kulturkontoret arrangerer årlig flere arrangementer på sykehjemmene. 

Du kan også kontakte kulturadministrasjonen for mer informasjon.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Midlene i Sola brukes til å produsere lokale kulturproduksjoner som alle skolene skal delta på.

Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) har det nasjonale ansvaret for ordningen. 

Kulturarv og kulturhistorie

Historisk har Sola hatt en viktig rolle, og er rik på spor etter menneskers virksomhet – fra steinalder via bronsealder, vikingtid og frem til i dag. Rike gravfunn, fornminner og spor etter store gårder forteller om en storhetstid helt tilbake til bronsealderen. 

Sola har to bygg som er fredet etter kulturminneloven: Monsenhuset i Tananger som er vedtaksfredet, og Sola ruinkyrkje som er automatisk fredet etter kulturminneloven. 

I tillegg er Kongshaugveien 4 vernet etter Plan- og bygningsloven.

Les mer om Solas historie på Sola historielag sine nettsider, eller kontakt kultursjefen for mer informasjon.

Sola ruinkyrkje

Les mer om Sola ruinkyrkje på Sola kulturhus sine nettsider.

Museer og samlinger

 

17. mai-feiring i kommunen

Sola kommune koordinerer de offisielle arrangementene. I tillegg arrangere skolene egene arrangementer. Fullstendig program finner du under aktuelt på forsiden. Programmet sendes også til alle skolene når det er klart.

Kontakt kulturadministrasjonen for mer informasjon.