Aktivitetstilbud for eldre

Her finner du en oversikt over muligheter og tilbud for eldre i Sola kommune. (PDF, 16 MB) 

Aktiviteter for eldre

Seniortrening med Sola turn
Pensjonistforbundet Rogaland
TABO kafé og aktivitetssenter
Seniordrøsen - et tilbud til deg som er pensjonist

Når og hvor?

Seniordrøsen har samlinger på kaféen på Sola kulturhus mandager kl. 12-14. Her er det mulighet for å kjøpe lunsj og deretter lytte til dagens foredrag og delta i samtale rundt dette.

Program våren 2019

28. januar: Om fremtidsfullmakt, forskudd på arv og uskiftet bo  v/ Håkon Noraas, advokatsfullmektig og Thea Hanken Hobb,  advokatsfullmektig.

25. februar: Fremtidens  helsetjenester i Sola, hva betyr  dette for meg som senior?  v/Oddny Hovtun Bjorland, kommunalsjef Levekår og Berit Rosså Eie, virksomhetsleder Tjeneste- og koordinerings- kontoret.

25. mars: Trafikksikkerhet for eldre, tema som rundkjøring, skilting, fotgjengere og syklister v/Hans Olav Haugland fra Statens vegvesen.

29. april: Godt kosthold i eldre år v/ Inger Lise Dueland Trosdahl, ergoterapeut/ernæring, helse og kostohold og Kristina Herzlieb, sykepleier.

27. mai: Hvordan bo lengst mulig hjemme, og hvordan tilrettelegge hjemmet ved behov v/Torill Sunnevåg, boligkonsulent, Kristine Lie, ergoterapeut og Stig Holme, representant fra hjelpemiddelfirmaet Hepro.