Aktivitetstilbud for eldre

Her finner du en oversikt over muligheter og tilbud for eldre i Sola kommune. (PDF, 16 MB) 

Aktiviteter for eldre

Seniortrening med Sola turn
Pensjonistforbundet Rogaland
TABO kafé og aktivitetssenter
Seniordrøsen -et tilbud til deg som er pensjonist

Ønsker du et mest mulig selvstendig, aktivt og trygt liv som pensjonist? Ønsker du en arena for samtale rundt dette?

Samlingene er på kafeen på Sola kulturhus, mandager kl. 12.00 - 14.00. Det blir salg av lunsj, og deretter fortsetter vi med dagens tema og samtale rundt dette.

24. september: Hvem arver hva etter meg? v/ Håkon Noraas og Thea Severine Hanken Hobbesland, advokatfullmektig, Advokathuset Stavanger

29. oktober: Velferdsteknologi, hva betyr det for meg? v/ Siri Eiane Henrichsen, Rådgiver IKT og velferdsteknologi, Sola kommune

26. november: Livet med diabetes. v/ Kari Fredriksen, spesialrådgiver og leder, og Ingunn Persett, brukerrepresentant, Lærings- og mestringssenteret, Helse Stavanger