Bålforbud

Det er generelt bålforbud i Norge fra 15. april – 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Likevel finnes det unntak. 

Unntak 

  • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. 
  • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
  • Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.
  • Du kan grille i din egen hage.

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, og du må selv vurdere faren. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, bål eller grill er det bedre å la være. 

Les mer om tenning av ild på Rogaland brann og redning IKS nettsider.