Hundehold i Sola

Båndtvang

I tiden mellom 1. april og 20. august skal hunder holdes i bånd i hele landet. I Sola kommune utvides båndtvangen til 15. november i områder der sau, storfe eller hest går ute.

 Hunder skal også holdes i bånd hele året i følgende områder:

  • I og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urneområder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • Sentrum av Sola og Tananger
  • Storevarden friområde
  • Åsen friområde
  • Ølbergskogen
  • Hålandskogen
  • Innenfor Jærstrendene landskapsvernområde, fra Sele i sør til Brunnavika i nord, og øyene på utsiden
  • På og ved opparbeidede deler av turvei Hafrsfjord
  • Innenfor friområdene fra Tananger Havn i sør til Hafrsfjord bru i nord

Jærstrendene 

Hele Sola kommunes vestre kystlinje er del av Jæren landskapsvernområde. Dette området har spesielle interesser, ettersom det har et rikt dyre- og planteliv. Mangle fugler hekker og raster langs strendene på reise nordover og sørover hele året. 

For deg som er hundeeier, betyr det at det er båndtvang langs strendene hele året. 

Hundeskogen 

I hundeskogen på Soma kan hunder løpe fritt og kose seg uten bånd i ulendt terreng. Hundeskogen er et inngjerdet område på 3000 m².

Merk at du som hundeeier er ansvarlig dersom hunden kommer seg ut av inngjerdingen.

Husk å plukke opp etter hunden din.

Veibeskrivelse

På Sandnesvegen over Soma (fra Sola i retning Sandnes), ta til høyre inn på en grusvei rett før du får TS'en på venstre side. Parken ligger bak et stort grønt bygg som tidligere ble brukt av Forsvaret.

Kart