Turmuligheter

Sola kommune har mange flotte naturopplevelser og turmuligheter tilgjengelig. Det er lagt opp til flere ruter tilpasset ulike behov.

Turstiene er tilrettelagt for fottur, rullestol, sykling og løping.

Turmuligheter

Hålandsskogen

En lett tur fra Hålandsmarka rundt Hålandsskogen. Turen kan også gå inn i selve Hålandsskogen.

Les mer om turen på ut.no

Ølbergskogen

Ølbergskogen ligger like sør for Solatranden. Skogen ble i sin tid plantet for å hindre sandflukt.

Inne i skogen finner du Ølberg militærleir, som ble bygd som ammunisjonsleir under 2. verdenskrig. Les mer om Ølbergskogen leir her.

På denne turen får du oppleve tett skog med høye trær og militære minner langs løypa.

Åsenløypa

Åsenløypa ligger på Åsen, like bak Sola videregående skole. Det er parkeringsmuligheter på Sola videregående skole eller på Åsenhallen. 

Et av krigsminnesmerkene i Sola som er godt bevart og lett tilgjengelig for folk er Åsenbatteriet. Les mer om Åsenbatteriet her.

Trimparken på Åsen ligger i starten av løypa.

 

Nærturer

Sola kommune har et samarbeid med Stavanger Turistforening om nærturer i kommunen.

Det ligger i navnet – en nærtur er i nærheten av der folk bor. Arbeidet med å merke turer pågår, og det kommer informasjon om turene her etter hvert som de er ferdig merket.

Turene går i all hovedsak på asfalt og passer for de aller fleste.

Nærturer i Sola

Sentrumsturen

Turen omfatter Sømmevågen, sentrum og Kjeldsberg. Du kan starte der det passer best for deg.

På denne turen opplever du både åpent landskap og tett bebyggelse. I sentrum er det flere kaféer hvor du kan ta deg en liten rastepause.

Lengde: 6,4 kilometer.

Les mer på ut.no

Skadbergturen

Turen omfatter Skadberg og Kjeldsberg. Du kan starte der det passer for deg. 

Turen går i hovedsak i byggefelt og langs vei. På toppen av Skadbergfeltet er det fine uteområder med balløkke og lekeplass, som kan være et fint stopp dersom du har med barn.

Lengde: 6,3 kilometer.

Les mer på ut.no

Joaturen

Turen omfatter Sørnesvågen, Nesbu terrasse, Røyneberg og Joa. Du kan starte der det passer for deg.

På turen møter du flotte landbruksområder, og går innom Sørnesvågen med Ormen Lange. Sørnesvågen passer fint for piknik, og er hyggelig for barnefamiler. Området har en rik fauna og et flott dyreliv.

Lengde: 8 kilometer.

Les mer på ut.no

Tanangerturen

Turen omfatter bl.a. Havnevegen, Risnesvegen, Sjøbadet, Rodamyra. Du kan starte der det passer best for deg. Turen går i mye tettbebygd strøk og du får se variasjonen i Tanangers bebyggelse og landskap. Myklebust-området med Sjøbadet er en fin naturopplevelse.

Lengde: 6,4 kilometer

Les mer om Tanangerturen her.

Solaturen

En lettgått tur i det åpne kulturlandskapet på Utsola. En fin rundtur som passerer blant annet Sola Ruinkyrkje.

Turen er i all hovedsak på asfalt, med et lite grusparti fra Himmel og Hav og Sør-Kolnesvegen. Noen partier er uten gatelys.

Lengde: 8,4 km. 

Les mer om Solaturen her.

Hålandsturen

En flott rundtur som er merket begge veier. Turen går på asfalt og det er gatelys på hele turen. Omlag halvparten av turen er på egen tur/sykkelsti - resten på veien. 

Tjeltaturen

En lettgått tur i kulturlandskapet sør i Sola kommune. Turen er på asfalt og det er gatelys på hele turen.

Lengde: 7,9 km. 

Les mer om Tjeltaturen her.

 

Turveien langs Hafrsfjord

Turveien Hafrsfjord-Sørnes er i full gang, det arbeides nå på Joa. Noen av delstrekninger er allerede åpnet, mens andre er planlagt åpnet i løpet av høsten grunnet forsinkelser i arbeidet. Dato for åpning av turveien vil bli publisert så snart den er klar.

Turgåere bes om å ta hensyn til grunneierne og ikke gå der turveien ikke er helt ferdig og åpnet. Spesielt gjelder dette klatring over steingjerde, gåing og sykling over dyrket mark og nysådd åker og turgåing gjennom hager og private gårdsrom.

Kyststien

Kyststien går fra Solastranden til Vigdel via Ølberg havn. Hele stien er ca. 5 km lang, og er merket med blått. Turen byr på en unik naturopplevelse.

Stien skal etter planen utvides sørover til Hellestø og Selestranden.

Kyststien er en del av Kystled, en nasjonal satsing fra Friluftsrådenes Landsforbund, Forbundet KYSTEN og Den Norske Turistforening (DNT).

Les mer om turen på ut.no.