Informasjon og veiledning om fritidsaktiviteter

Ønsker du eller ditt barn å delta i en aktivitet på fritiden?

Deltakelse i fritidsaktiviteter eller frivillige lag og organisasjoner er en god måte å bli kjent med folk og få tilhørighet i lokalmiljøet. I Sola har vi mange ulike tilbud, som fotball, turn, sjakk, opplæring i et instrument, band, speideren eller Røde Kors. 

Vi gir informasjon og veiledning til familier, barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Vi kan også hjelpe lag og foreninger med inkludering av barn og unge på fritids-arenaen. 

Her er et register over fritidsaktiviteter i Sola

Dette tilbyr vi

  • Informasjon om fritidsaktiviteter, lag og foreninger og ferietilbud som finnes Sola
  • Hjelp til å finne en passende fritidsaktivitet
  • Hjelp og støtte til inkludering i fritidsaktiviteten
  • Informasjon og hjelp til å søke om økonomisk støtte til en fritidsaktivitet
  • Veiledning og hjelp til barn og unge i oppstarten av nye aktiviteter
  • Lag og foreninger i Sola kan få veiledning angående inkludering av barn og unge på fritids arenaen. Kurs i inkludering

 

Kultur, fritid og idrett

Hvordan foregår fritidsveiledningen?

Vi veileder etter en metode som heter Fritid med Bistand, som er en metode for å sosialt inkludere barn og ungdom i en selvvalgt fritidsaktivitet. 

 

Metoden består av 6 trinn:

 

1) Informasjonsmøte

2) Kartlegging av interesser, ønsker og drømmer

3) Kartlegging av fritidsaktiviteter

4) Valg av fritidsaktivitet

5) Tilrettelegger

6) Plan for deltakelse, oppfølging og evaluering

Hvorfor er deltakelse i en fritidsaktivitet så viktig?

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og får muligheten til å opplever tilhørighet og mestring.

Økonomisk støtte

Tilbudet om fritidsveiledning er gratis.

Det er mulig å søke om støtte til de utgifter en fritidsaktivitet medfører. 

https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål. 

Eller ta direkte kontakt med NAV for informasjon om økonomisk støtte.

Intro Aktiv

Intro Aktiv er et tilbud for ungdom mellom 13 - 19 år. 

Målgruppen er ungdom som har lyst til å komme i bedre form gjennom ulike typer med fysisk aktivitet.

De vil få kjennskap og erfaring med flere idretter og treningsformer. 

Intro Aktiv gruppen består av 10-15 ungdommer. Det er mulig å melde seg på når som helst. 

Gruppen ledes av Ida Olden som er utdannet fysioterapeut. 

Uansett hvilket utgangspunkt eller trenings mål ungdommen har, vil Ida bidra med motivasjon, hjelp og veiledning.

Det er gratis å delta.

Påmelding: send epost til: trine.gulsrud@sola.kommune.no. 

 

Informasjonshefter

Info til foreldre (PDF, 3 MB) - Arabisk
 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

 

 

Kontaktinfo

Trine Gulsrud
Fritidsveileder
Mob: 909 18 599
Filip Golimo-Gahnstrøm
Fritidsveileder
Tlf: 474 88 306

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.