Kurs i inkludering for lag og foreninger

Sola Fritid tilbyr kurs til lag og foreninger i kommunen.

Kursinformasjon

Kurset tar for seg hvordan du som "voksen" i en gruppe med barn og ungdom kan bidra til å styrke trivsel, inkludering og samhold. Det motsatte av inkludering er ekskludering og mobbeatferd. Derfor er det naturlig at vi også tar opp dette. Hvordan man kan oppdage, kartlegge, og imøtekomme mobbesituasjoner. 

Vi bruker mye av tiden på å skape diskusjon og refleksjon rundt inkludering i egen klubb og organisasjon og eventuelle utfordringer knyttet til dette.

For hvem er kurset?

Kurset passer som faglig innhold på for eksempel en ledersamling, et årsmøte eller et annet samlingspunkt.

Arrangere kurs?

Ta gjerne kontakt med en av fritidsveilederne om du har spørsmål eller ønsker å avtale kurs. 

Praktisk informasjon

  • Kurset varer ca. 2 timer
  • Vi tilpasser kurset etter hvilket lag eller forening dere kommer fra
  • Vi kan holde kurset hos dere, men har også egne lokaler i Sola kulturhus 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Trine Gulsrud
Fritidsveileder
Mob: 909 18 599

Adresse

Besøksadresse
Kongshaugveien 32
4050 Sola

Postadresse
Sola kulturhus
Postboks 99
4097 Sola

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.