UKM

UKM (Ung kultur møtes) består av mange små, lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til en nasjonal UKM-festival.

Lokalmønstringen er hvert år i februar eller mars. Påmeldingen åpner i november. Meld deg på her.

Hvem kan delta på UKM?

Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan delta på UKM. Ungdommer yngre enn 13 år (7. klasse) har ikke mulighet til å bli videresendt til fylkesmønstring.

Hvis du er med i en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 10 og 20 år.

Fyller du 10 eller 20 i år? Du kan delta på UKM fra det året du fyller 10, og til og med det året du fyller 20. Blir du for eksempel 10 i september, kan du delta på mønstringen i februar.

Du må bo eller gå på skole i Sola for å kunne delta på UKM Sola. Er du usikker på om du kan delta, spør oss!

Hva kan jeg delta med?

Har du en hobby? Da kan du delta!

I tillegg til å delta med det som skjer på scenen, kan du også bidra bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør.

Det vil i hele uken før lokalmønstringen vil være aktiviteter for deltakerne på Feelgood Ungdomshus. Du kan også få veiledning og hjelp av profesjonelle instruktører denne uken. 

Vil du vite mer?

Informasjon om de årlige arrangementene finner du på UKM Solas facebookside

Billetter til lokalmønstringen får du kjøpt på Sola kulturhus.

Les mer på UKM sine egne nettsider her.

Kontaktinfo

Birgit Øxnevad Frost
Avdelingsleder
Mob: 982 96 832