Tanangerhallen idrettshall

 Hallen består av:

  • håndballbane med parkett, tribune, garderober
  • styrketreningsrom
  • bibliotek
  • kiosk

Kiosken drives av Havørn håndball og er åpen i forbindelse med arrangementer og på enkelte treningsdager.

Søk om treningstid

Tanangerhallen benyttes av grunnskolen på dagtid, og lag og foreninger på kveldstid.

Lag og foreninger kan søke treningstid i hallen her. Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Adresse

Tananger ring 46,
4056 Tananger

Kart

Åpningstider

Mandag-fredag 08-15 for grunnskolen fra medio august til medio juni.
Mandag-fredag 15-22 for lag og foreninger fra medio august til medio juni.

All trening avsluttes kl. 21.30 og hallen stenger kl. 22.