Leie av kommunale idrettsanlegg

Ønsker du å leie lokale til arrangementer?

Bruk portalen Aktiv kommune for å sende oss forespørsel om leie til enkeltarrangementer. Her kan du også se når ønsket lokale er ledig og fylle inn nødvendige opplysninger før vi behandler søknaden din.

Aktiv kommune 

Ønsker du å søke om fast treningstid for et lag, en organisasjon eller bedrift, foregår neste tildelingsrunde våren 2021 i eget skjema. Tildelingsrunden for sesongen 20/21 er over.

Priser

Grunnskoler og idrettslag

 • For grunnskoler og idrettslag i Sola kommune tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) og/eller Sola idrettsråd, er det innenfor ordinær åpningstider gratis å benytte kommunale idrettsanlegg. Dersom arrangementet går utenom ordinære åpningstider må arrangøren betale et overtidstillegg på 500 kr per påbegynt time.  
 • Vennegrupper og lignende kan søke om fast treningstid i idrettsanlegg og gymsaler. Dersom
  50 % av deltagerne bor i Sola, er dette gratis. Ellers må slike grupper betale for trening.
 • Grunnskoler og idrettslag i Sola kommune må betale leie dersom arrangementet er av kommersiell karakter.

Prisliste for leie av kommunale idrettsanlegg

Idrettshaller og gymsaler
Billett- og leiepriser for idrettshaller og gymsaler
Idrettshaller og gymsaler Pris
Idrettshall med garderobe (per time) 655
Idrettshall med garderobe, halv sal (per time) 380
Gymsal (per time) 215
Leie av hall til kommunens idrettslag til kommersielle arrangement som dans, messer o.l. (per helg) 16250
Leie av hall til eksterne arrangement, hall nr 1 (per døgn) 16250
Leie av hall til eksterne arrangement, hall nr 2 (per døgn) 8125

 

Fotballbaner med gress- eller kunstgressdekke
Billettpris for fotballbaner med gress- eller kunsgressdekke
Fotballbaner med gress- eller kunstdekke Pris
Fotballbaner med gress- eller kunstgressdekke (per time) 790
Leie av garderober (per gang) 115

 

Svømmehaller
Billettpriser svømmehall 2019
Billettype Pris
Enkeltbillett 55
Enkeltbillett student/honnør/barn 35
Klippekort 10 klipp, voksen 400
Klippekort 10 klipp, student/honnør/barn 225
Halvårskort voksne 1000
Halvårskort student/honnør/barn 500
Helårskort voksne 1900
Helårskort student/honnør/barn 800
Familiekort (1 år/halvt år) 1700/960
Leie av svømmehall, inkl. garderobe, for bedrifter, lag og organisasjoner (per time) 790
Overtidstillegg når arrangementet går utenom ordinær åpningstid 400

 

 

Retningslinjer for leie av idrettsanlegg

Prioriteringsrekkefølge

Sola kommune prioriterer idrettslig aktivitet på de kommunale idrettsanleggene. Vi prioriterer søknader om arrangementer i denne rekkefølgen:

 1. Arrangement med idrettslig karakter initiert av idretten (organisert i NIF).
 2. Skoler og andre faste brukere av idrettsanlegg.
 3. Arrangement initiert av idretten, men med kommersielt formål.
 4. Private leietakere til arrangement.

Regler for tildeling av arrangement

 • Idrettsanleggene er prioritert til idrettslag med tilhørighet i Sola kommune.
 • Arrangement med tradisjon vil gå foran nye arrangement.
 • Større arrangement eller mesterskap vil kunne gå foran mindre arrangement.
 • Der det er flere søkere til samme anlegg på samme tidspunkt som kan vektes likt, kan seksjon Idrett og bad flytte eller endre tidspunkt for arrangement.
 • Arrangement skal fortrinnsvis legges til helger. Dette fordi det ellers går på bekostning av skoler/idrettslag sin ordinære treningstid i ukedager.
 • Arrangement initiert av idretten, men som er kommersielle, ønskes lagt utenfor perioden hvor ordinær serie og bruk gjennomføres.
 • Vennligst ta kontakt for leie av bord og stoler utover det som finnes i idrettsanleggene.

Kontakt oss på mail eller telefon for større arrangement. 

Skal du avlyse et arrangement? 

Du må avlyse senest 7 dager før avtalt tid. Hvis arrangementet avlyses etter dette vil du bli fakturert for tiden som er avsatt.

Vi forbeholder oss retten til å endre på eller stryke en tildeling eller et arrangement.

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.