Dysjalandshallen svømmehall

Svømmehallen har et basseng på 25x12,5 meter. Den grunneste delen er 1 meter og den dypeste er på 4,2 meter. Temperaturen på vannet ligger på 28,5 grader. Det er stupetårn på 7,5 meter, 5 meter, 3 meter, 1 meter fast og 3 meter, og 1 meter svikt. I tillegg har hallen:

  • Idrettshall med kunstoffdekke
  • Møterom
  • Kiosk

Kiosken er åpen i forbindelse med arrangementer. Kiosken drives av IL Havdur.

Svømming for seniorer opphører

Tilbudet for seniorer tirsdager fra 8.00-8.45 i Dysjalandshallen er ikke lenger tilgjengelig. 

Åpningstider

Svømmehallen har åpent for offentlig bading følgende dager (åpen fra 3. september):

Mandag: 17.00-18.45 barn/voksne. 19.00-20.45 voksne
Tirsdag: Brukes av svømmeklubber
Onsdag: 17.00-18.45 barn/voksne. 19.00-20.45 voksne
Torsdag: Brukes av svømmeklubber
Fredag: Brukes av svømmeklubber
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Hallen kan leies ut lørdag og søndag på forespørsel. Ta kontakt med bademester. 

Billettpriser

Billettsalget stenger 45 minutter før stengetid for hver gruppe.

Svømmehall Pris
Enkeltbillett 55
Enkeltbillett student/honnør/barn 35
Klippekort 10 klipp, voksen 400
Klippekort 10 klipp, student/honnør/barn 225
Familiekort, gyldighet 1 år fra salgsdato. Familiekort er for familier der barn og voksne bruker bassenget sammen. Kortet kan ikke benyttes av flere enn 5 personer. Gruppa må bestå av både barn og voksne. 1700
Halvårskort, gyldig 1/2 år fra salgsdato 1135
Leie av svømmehall, inkl. garderobe, for bedrifter, lag og organisasjoner (per time) 790
Overtidstillegg når arrangementet går utenom ordinær åpningstid 400

Det er mulig å betale med bankkort.

Annen informasjon

Ordensregler for Sola kommunes svømmehaller
1. All bading foregår på eget ansvar. Slå alarm til livredder dersom du ser personer som trenger hjelp.
2. Badende skal rette seg etter henvisning fra livredder.
3. Barn til og med 4. klasse skal ha følge i bassenget med svømmedyktig person over 16 år.
4. Andre ikke svømmedyktige personer må ha med seg en svømmedyktig person over 16 for å få tilgang til bassenget.
5. Svømmedyktige kan delta i timer for voksne fra fylte 16 år eller 10. klasse.
6. Kroppen (uten badetøy) skal vaskes med såpe og vann før du går i basseng og badstu.
7. Badehette skal benyttes. Unntak for personer med hårlengde kortere enn 1 cm.
8. Badetøy av ull og shorts med lommer kan ikke benyttes.
9. Personer med smittsom sykdom eller personer som har åpne sår, som bruker plaster eller bandasje, har ikke tilgang til bassenget.
10. Snus, røyk, mat og sukkerholdig drikke er ikke tillatt i svømmehall, badstu og garderober.
11. Det er ikke tillatt å stupe fra bassengkanten, om ikke annet er sagt.
12. Det er ikke tillatt å løpe på bassengkanten, skubbe andre i vannet eller dra andre personer under vann.
13. Fotpleie og barbering er ikke tillatt i svømmehall, garderober eller i badstua.
14. Svømmehallene er Sola kommune sin eiendom. Alle som besøker/bruker hallene skal opptre slik at hallen kan holdes i best mulig stand. Skader og ødeleggelser vil medføre økonomisk ansvar.
15. Sola kommune har ikke noe erstatningsansvar for tap eller tyveri av noe slag fra brukerens verdigjenstander, garderobe og lignende. All oppbevaring av eiendeler skjer på eget ansvar, også ved bruk av låsbare skap.
16. Brudd på reglene kan medføre bortvisning fra kommunen sine svømmehaller i lengre eller kortere tid.

Hallen er en kombinert svømme- og idrettshall. Les mer om idrettshallen her.

Lag og foreninger kan søke treningstid i hallen her. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Søk her

Kontaktinfo

Nina-Lisette Eklund Prøsch
Bademester Dysjalandhallen
Tlf: 51 94 43 50
Mob: 918 94 932

Adresse

Tjeltaveien 3,
4054 Tjelta

Kart

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.