Nærmiljøanlegg

Sola kommune har over 50 nærmiljøanlegg som kan benyttes til egenorganisert aktivitet. Disse anleggene skal ikke brukes til organisert idrett. Nærmiljøanleggene er ofte knyttet opp mot uteområdene på skolene, men finnes også ellers i kommunen. De består av

  • sandhåndballbaner
  • volleyballbaner
  • ballbinger
  • skateanlegg

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.