Innmelding av arrangementer til kommunen

Her kan du melde inn ditt arrangement

Meldeplikt ved arrangementer med ti eller flere deltakere

Det er meldeplikt for arrangører som planlegger arrangementer med 10 eller flere deltakere. For eksempel konsert eller religiøs samling. Arrangementet skal meldes inn senest 5 dager før oppstart.

Arrangementer med 5-9 deltakere som ikke skjer i private hjem kan også meldes inn. For eksempel bursdagsfest eller fotballkamp. Innmelding av denne type arrangement er frivilling.  

Hvorfor skal jeg melde fra om arrangementet?

Ved en eventuell smittesituasjon vil en oversikt over arrangementer  bidra til at vi kommer raskere i mål med smittesporingsarbeidet. Hvis det er behov for råd fra kommuneoverlegen vil opplysningene på innsendt skjema danne grunnlaget for vurdering og råd som gis. Vi ønsker også å vite at du har satt deg inn i gjeldene smittevernregler for arrangementer. Som arrangør har du ansvaret for at disse retningslinjene blir fulgt. 

Tilsyn på arrangementer

Kommunen kan komme på meldte og uanmeldte tilsyn ved ulike arrangementer i kommunen med fokus på smittevernfaglig forsvarlighet.

Fokusområder på tilsyn vil være å fremvise utarbeidede rutiner, kontrollering av registrering av gjester, kontroll av avstand mellom gjestene og tilgang på håndsprit/håndvask.

Gjeldende regler for arrangementer

På helseinstituttets nettsider (FHI) finner du gjeldende regler for arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at retningslinjene følges. Her finner du også sjekklister du kan bruke for å ivareta smittevern.

Har du korona-relaterte spørsmål knyttet til arrangementer, samlinger og aktiviteter?

Ta kontakt med kulturrådgiver i Sola kommune, Henrik Emil Greve eller kultursjef Morten E. Hansen.