Arrangement

Sola kommune har flere attraktive utearealer som kan brukes til ulike utendørsarrangementer. 

Typer arrangementer du kan søke om tillatelse til

  • Mindre arrangementer
  • Arrangementer som krever begrenset stenging av trafikkarealer, og med moderat publikumspotensiale
  • Større arrangementer
  • Gjentatte arrangementer

Nærmere forklaring om de ulike arrangementtypene finner du i Arrangementshåndboka for utendørs arrangement (PDF, 941 kB).

Hvordan søke?

Kontakt arrangementskoordinator Lasse Fuglestad før du søker for å avklare om stedet er ledig og egnet til arrangementet.

Fremgangsmåte og retningslinjer for søknaden finner du i Arrangementshåndboka for utendørs arrangement. (PDF, 941 kB)

Søk her

Større arrangementer

Hvis du ønsker å søke om å holde et større arrangement, må du sende inn en skriftlig og detaljert beskrivelse av arrangøren og aktiviteten. Du kan ikke benytte det elektroniske søknadsskjemaet til dette.

Send søknaden til Lasse Fuglestad. 

Kontaktinfo

Lasse Fuglestad
Seksjonsleder Park & Gravlund / Idrett & Bad / ATS
Tlf: 90613594
Mob: 90613594