Prosjektstøtte til kunst-, kultur- og nærmiljøprosjekter

 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til eller underskuddsgaranti for utvikling/gjennomføring av kunst- eller kulturprosjekter og nærmiljøarrangementer.

Hvem kan søke?

Både enkeltpersoner og grupper fra Sola kan søke.
 

Slik søker du

Søknaden må minst inneholde:

  • program
  • kostnadsoverslag
  • finansieringsplan

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Send søknaden til epost@sola.kommune.no merket Søknad om prosjektstøtte. 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.