Prosjektstøtte til kunst- og kultur og nærmiljøprosjekter

 

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om støtte eller underskuddsgaranti for utvikling/gjennomføring av kunst- eller kulturprosjekter og nærmiljøarrangementer.

Hvem kan søke?

Både enkeltpersoner og grupper fra Sola kan søke.
 

Slik søker du

Søknaden må minst inneholde:

  • Program
  • Kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil kr. 25.000 behandles delegert. Søknader over kr. 25.000 vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om prosjektstøtte. 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.