Priser og valg av abonnement

 

Standardabonnement for husholdninger

I standardabonnementet inngår

  • beholder for restavfall på 140 liter 
  • beholder for papir på 140 liter
  • beholder for våtorganisk avfall på 140 liter

Alle abonnenter må som minimum ha standardabonnement. Du kan eventuelt dele på et standardabonnement med for eksempel en nabo. 

Standardabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Årsavgift priser inkl mva.
Standardabonnement Hver 2./.4 uke 3 445,00

Hvordan endre abonnement

Hvis du vil endre størrelsen på avfallsdunken din kan du endre abonnementet ditt.

Dette gjør du  ved å logge inn på min side eller ved å kontakte kommunen. Dersom du har appen "Min renovasjon" kan du også endre abonnementet ditt der.

Ødelagt dunk eller bytte dunk?

Hvis du må bytte ut en ødelagt søppeldunk melder du dette inn via vår Meld feil-funksjon.

Behov for ekstra sekker til restavfall?

Hvis du har mer restavfall enn det er plass til i dunken, kan du kjøpe avfallsekker til 87,50 kroner sekken på Sola bibliotek og Tananger bibliotek. Sett sekken frem på hentedag den uka det tømmes restavfall hos deg.

Priser for avfallsbeholdere

Priser avfallsbeholdere renovasjon
Beholder Tømming Pris for 2021 inkl. mva.
Restavfall 140 liter Hver 2. uke 1 360,00
Restavfall 240 liter Hver 2. uke 2 370,00
Restavfall 660 liter Hver 2. uke 5 656,25
Papiravfall 140 liter Hver 4. uke 542,50
Papiravfall 240 liter Hver 4. uke 806,25
Papiravfall 660 liter Hver 4. uke 1 935,00
Våtorganisk avfall 140 liter Hver 2. uke 1198,75
Våtorganisk avfall 240 liter Hver 2. uke 1 981,25
Nedgravde avfallssystemer, rest, papir, plast og våtorganisk Når full 1 897,50
Kompostbeholder (leie per år) 450,00
Bytte av beholder(-e) per gang (behandlingsgebyr) 312,50
Ekstra nøkkelbrikke til nedgravde containere 68,75
Ekstra restavfallssekk inkl. tømming/deponering 87,50

I tillegg til prisene for beholderne kommer en fastpris per abonnement på 343,75 kroner.

Når du skal regne sammen gebyret på den beholderkombinasjonen du vil ha, summerer du prisene for de valgte beholderstørrelsene. Du må alltid ha alle tre beholdertypene med (papiravfall, våtorganisk avfall og restavfall), i tillegg til fastpris. 

Dersom du vil hjemmekompostere det våtorganiske avfallet, skal du trekke fra prisen for våtorganisk beholder og legge til prisen for leie av kompostbeholder.

Eksempel på abonnement

Eksempel på abonnement renovasjon
Abonnement/beholder Pris inkl. mva.
Fastpris per abonnement 343,75
Restavfall 240 liter 2 370,00
Papiravfall 140 liter 542,50
Leie av kompostbeholder 450,00
Sum 3 706,25

 

Hytteabonnenter

Hytteabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Pris inkl. mva.
Fastpris per abonnement 343,75
Andel i felles container/beholder restavfall Når fullt* 1 268,75

*Tømming i perioden april - september

 

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabellene på denne siden.
Gebyrsatser som er vedtatt i k.sak 69/2019, den 12.12. 2019 gjelder.