Gebyrer for vann og avløp

Gebyrer

Vann- og avløpsgebyrer

Årsgebyr vann og avløp
Årsgebyr vann 2020 Priser inkl. mva.
Årsgebyr vann stipulert, 0-75 m² leieareal, stipulert mengde er 150 m³/år 1593,75
Årsgebyr vann stipulert, 76-150 m² leieareal, stipulert mengde er 300 m³/år 3187,50
Årsgebyr vann stipulert, 151-200 m² leieareal, stipulert mengde er 400 m³/år 4250,00
Årsgebyr vann stipulert, 201-250 m² leieareal, stipulert mengde er 500 m³/år 5312,50
Årsgebyr vann stipulert, 251-300 m² leieareal, stipulert mengde er 600 m³/år 6375,00
Vannpris i kr/m³ 10,63

Boliger med stipulert forbruk betaler gebyr på grunnlag av stipulert mengde i henhold til boligens størrelse (arealklasse) multiplisert med vannpris i kr/m³, -jf. tabell.


Abonnenter med målt vannforbruk (vannmåler) betaler gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn, multiplisert med vannpris i kr/m³.

For leie av vannmåler gjelder egen prisliste (næringskunder).

Årsgebyr avløp 2020
Priser inkl. mva.
Årsgebyr avløp stipulert, 0-75 m² leieareal, stipulert mengde er 150 m³/år
2700,00
Årsgebyr avløp stipulert, 76-150 m² leieareal, stipulert mengde er 300 m³/år
5400,00
Årsgebyr avløp stipulert, 151-200 m² leieareal, stipulert mengde er 400 m³/år
7200,00
Årsgebyr avløp stipulert, 201-250 m² leieareal, stipulert mengde er 500 m³/år
9000,00
Årsgebyr avløp stipulert, 251-300 m² leieareal, stipulert mengde er 600 m³/år
10800,00
Avløpspris i kr/m³
18,00

Boliger med stipulert forbruk betaler gebyr på grunnlag av stipulert mengde i henhold til boligens størrelse (arealklasse) multiplisert med avløpspris i kr/m³, -jf. tabell.

Abonnenter med målt vannforbruk (vannmåler) betaler gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn, multiplisert med avløpspris i kr/m³.

Som hovedregel gjelder: vann inn = spillvann (avløpsvann) ut.

Årsgebyr slamtømming 2020
Priser inkl. mva.
Slamavskillere 0-4 m³ , én tømming hvert 2. år
1313,75
Slamavskillere 4-7 m³ , én tømming hvert 2. år      2203,75
Slamavskillere 7-9,5 m³ , én tømming hvert 2. år
2985,00
 
 

 

Tilknytningsgebyr bolig- og fritidsbygg

Tilknytningsgebyr bolig- og fritidsbygg 2020

Mva. betales ikke for tilknytningsgebyr, bortsett fra for de første 100 kroner.
Leieareal benyttes for beregning av areal for bolig- og fritidsbygg.
Leieareal er bruksareal x 0,55.

Tilknytningsgebyr 2020 for bolig- og fritidsbygg.
 
Vann
 
Avløp
 
Tilknytningsgebyr, 0-120 m² leieareal (0-218 m² BRA)
5280,00
2810400
Tilknytningsgebyr 120-170 m² leieareal (218-309 m² BRA)
7480,00
39814,00
Tilknytningsgebyr 170-220 m² leieareal (309-400 m² BRA)

 9680,00

51524,00

Tilknytningsgebyr 220-270 m² leieareal (400-491 m² BRA)
11880,00
63234,00
osv. i klasser på 50 m² leieareal (91 m² BRA)    
Tilknytningssgebyr pr. m² leieareal
44,00
232,20

I felt eller område hvor abonnenten har bekostet eller deltatt
økonomisk i utbygging av offentlige vann- og/eller avløpsledning
(førstegangsbygging) gjelder:

   
Tilknytningsgebyr i felt eller område
100
100

Ved påbygg/tilbygg i felt eller områder hvor man har bekostet eller deltatt økonomisk i utbygging av offentlig vann- og/eller avløpsledning, skal man betale tilknytningsgebyr etter pris pr. m².

Tilknytningsgebyr næringsbygg

Tilknytningsgebyr næringsbygg 2020

Mva. betales ikke for tilknytningsgebyr, bortsett fra for de første 100 kroner.
Bruksareal (BRA) benyttes for beregning av areal for næringsbygg.

Tilknytningsgebyr 2020 for næringsbygg.

 Vann

Avløp

Tilknytningsgebyr, 0-120 m² BRA
5280,00
28104,00
Tilknytningsgebyr 120-170 m² BRA
7480,00
39814,00
Tilknytningsgebyr 170-220 m² BRA
9680,00
51524,00
Tilknytningsgebyr 220-270 m² BRA 11880,00
63234,00
osv. i klasser på 50 m² BRA    
Tilknytningssgebyr pr. m² BRA
44,00
234,20
I felt eller område hvor abonnenten har bekostet eller deltatt økonomisk i utbygging av offentlige vann- og/eller avløpsledning (førstegangsbygging) gjelder:    
Tilknytningsgebyr i felt eller område
100
100

Ved påbygg/tilbygg i felt eller områder hvor man har bekostet eller deltatt økonomisk i utbygging av offentlig vann- og/eller avløpsledning, skal man betale tilknytingsgebyr etter pris pr. m².
 

 

 

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabellene på denne siden. Gebyrsatser er vedtatt i k.sak 69/2019, 12.12.2019.

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer (PDF, 5 MB)