Produksjonstilskudd

 

Hva er produksjonstilskudd?

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Hvordan søke om produksjonstilskudd?

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere.

Det er to søknadsomganger i året. Frister hvert år er 15. mars og 15. oktober.

15. mars: søknad for husdyrprodusenter.
15.oktober: søknad for husdyr- og planteprodusenter.

Noen få opplysninger kan etterregistreres. Frist for etterregistrering er 10. januar.

 

Kontaktinfo

Leiv Velle Åreskjold
Konsulent, seksjon byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 33 72

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30