Tilskudd til avløsning

 

Avløserordningene gir tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, sykdom, fødsel og lignende. For å kunne få tilskudd, må du dokumentere faktiske utgifter til avløsning i perioden du søker tilskudd for. 

Avløsning ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning.

For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.  

Hvordan søke?

Du må søke om refusjon av faktiske utgifter til avløsning i samme skjemaløsning på nett som brukes ved søknad om produksjonstilskudd med frist 15. oktober. Dersom du ikke har brukt opp maksimal refusjon innen 15. oktober, kan du etterregistrere ytterligere utgifter fram til 10. januar påfølgende år. Vær oppmerksom på at du må registrere søknad innen 15. oktober om du søker avløsertilskudd.

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finner du på landbruksdirektoratet.no.

Se Jordbruksavtalen (PDF, 2 MB) for mer informasjon om hvordan tilskuddet beregnes. 

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06
Leiv Velle Åreskjold
Konsulent, seksjon byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 33 72

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30