Tilskudd til regionalt miljøprogram

 

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 

  • redusere forurensning til vann og luft 
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner 
  • tilrettelegge for friluftsliv 
  • ivareta biologisk mangfold 

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Fylkesmannen i Rogaland har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen i Rogaland ser på som de største miljøutfordringer fylket. Kommunen er den som mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på fylkesmannen.no.

 

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30