Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

 

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig formål med ordningen er å jobbe mer målrettet med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Kommunen utarbeider egen flerårig strategi for å møte de største miljøutfordringene i kommunen. Strategien viser hvilke tiltak som er prioritert og hvilke tilskuddssatser som kan gis.

Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2019-2023 (PDF, 2 MB)

Hvordan søke?

Du kan lese mer om tilskuddsordningen, hvem som kan søke og søknadsmateriell på landbruksdirektoratet.no.

 

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30