Veterinærvakt

Følgende veterinærer kan kontaktes ved akutt og livstruende skader:

  • Per Aspelund – telefon:  51 72 33 39
  • Arne Revheim – telefon: 51 54 21 21
  • Tone Runhild Skadsem – mobil: 944 87 150
  • Anne Signy Nessa – mobil: 403 36 868
  • Mark Welsh – mobil: 459 15 230