Eierskap

Sola kommunes eierskap

Målet med kommunens selskapsorganisering er å oppnå kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, bedre kvalitet på tjenestene og å bedre ansvars- og oppgavefordelingen i kommunen. Selskapsorganiseringen er også et resultat av interkommunalt samarbeid.

Sola kommune har etablert 2 kommunale foretak (KF), er deltaker i 9 interkommunale samarbeid og selskap (IKS), 2 samvirkeforetak og har eierinteresser i 9 aksjeselskap (AS).

De kommunale selskapene utfører oppgaver og tjenester innenfor et bredt spekter av sektorer, som kraftproduksjon, renovasjon, rednings- og brannberedskap, arbeidsmarkedstiltak, oppføring og drift av kulturinstitusjoner, m.m.

Eiermelding

Eiermeldingen skal bidra til å øke kunnskapen om selskapene som inngår i kommunens eierportefølje, og rammene for kommunens eierstyring. Eiermeldingen kan brukes som en håndbok for eierstyring og selskapsledelse.

Les eiermeldingen her. (PDF, 2 MB)

Eierstrategier

Sola Tomteselskap (PDF, 317 kB)
Forus Næringspark (PDF, 2 MB)
Rogaland revisjon (PDF, 4 MB)
IVAR (PDF, 798 kB)
Lyse (PDF, 3 MB)
Ranso (DOCX, 10 MB)
Rogaland brann og redning (PDF, 2 MB)
Sola Parkeringsselskap KF (PDF, 198 kB)