Næring i Sola

Sola kommune har et allsidig næringsliv med flere større næringsområder. Vi legger rammebetingelser for næringsutvikling gjennom å synliggjøre, tilrettelegge og utvide de positive egenskapene som finnes i både kommunen og regionen.

Viktige næringsområder

Stavanger lufthavn er en av landets største flyplasser, og gjør Sola til et knutepunkt i regionen.

Kommunen har flere større næringsarealer; i Sola sentrum, ved flyplassen, i Risavika og arealene knyttet til utbygging av nordre del av Tananger. De fleste områdene eies av firma eller enkeltpersoner.

Gjennom eierskapet i Forus Næringspark AS skal kommunen arbeide for at varierte etableringer kan skje i tråd med behov og arealutvikling i Forus-området.

Rundt 23 000 personer har sitt arbeidssted i Sola kommune, og kommunen har en netto innpendling av arbeidstakere på over 5 000 personer.