Gebyr for salg av tobakksvarer

Skal du selge tobakk?

Det er ikke tillatt å selge tobakk uten å være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer er 4 500 kroner.

Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakksskadeloven.

Hvem utfører kontrollene?

I Sola kommune er det Securitas AS og Rogaland brann og redning IKS som utfører kontrollene på salgsstedene.

Kommunen har per i dag avtale med Securitas AS for salgs- og skjenkekontroller for alkohol, og Securitas fører også tilsyn med salg av tobakksvarer ved kontroll av disse stedene.

Rogaland brann og redning IKS fører tilsyn hos virksomheter som kun selger tobakksvarer (kiosker, bensinstasjoner, o.l.).

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Kontaktinfo

Egil Larsen
Spesialrådgiver
Tlf: 975 05 561
Mob: 975 05 561

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.