Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Det viktigste du må vite for god drift finner du i de alkoholpolitiske retningslinjene for Sola kommune. (PDF, 114 kB)

Ytterligere informasjon

Forskrift om salgs- og skjenketider etter alkoholloven, Sola kommune.

Målsettingen er å føre en bevillingspolitikk som begrenser de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholloven.

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriftene.

Alkoholforskriftene er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriftene inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen.

Forskrift om prikktildeling og inndragning.

Forskriftene inneholder regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven.

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.