Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som ønsker å selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gis for drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Hvordan søke?

Søk om salgsbevilling her

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Det er gratis å søke. 

Vedlegg som må følge søknaden

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalget         
  • Skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet   
  • Målsatt tegning over utsalgsstedet          
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet            
  • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøven)

I tillegg må bevillingssøker kunne fremlegge ytterligere dokumentasjon dersom det trengs.

Vilkår

  • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling

Når får du svar?

Søknaden behandles av formannskapet, og det tar normalt ca. 6-8 uker å få svar etter at søknaden er sendt inn.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.