Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Du må søke om skjenkebevilling dersom du ønsker å servere alkohol.

For å få skjenkebevilling må du ha fått innvilget serveringsbevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Endringer i bevilling

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i bevillingsperioden. Det kan for eksempel være ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, og eventuelt ny bevilling.

Bevillingen faller bort når ny eier overtar virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, forutsatt at kommunen er gjort oppmerksom på det. Eieren må søke om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overtakelse.

Utvidet skjenkebevilling for en bestemt anledning

Du må søke om utvidet skjenkebevilling når du har skjenkebevilling fra før og ønsker å endre den for en enkeltanledning. Du kan søke om å:

 • utvide skjenkearealet
 • utvide skjenketiden
 • servere en annen alkoholgruppe enn du har bevilling for

Hvordan søke?

Søk om skjenkebevilling her

Det er gratis å søke. 

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Les mer om hvordan du søker om skjenkebevilling for et enkelt arrangement her. Dette gjelder når du ikke har skjenkebevilling fra før.

 

Vedlegg som må følge søknad

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalget
 • Skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet
 • Målsatt tegning over utsalgstedet og skjenkearealet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøven)

I tillegg må den som søker kunne fremlegge mer dokumentasjon om nødvendig.

 

Vilkår

Eiere og daglig leder må ha uklanderlig vandel for bevillingsselskap. 

Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Det må foreligge/være søkt om serveringsbevilling.

Det gis ikke skjenkebevilling til:

 • bensinstasjon eller serveringssted i nær tilknytning til bensinstasjon
 • serveringssted med en driftsprofil som hele eller deler av døgnet fremstår som snackbar, gatekjøkken, kiosk eller lignende
 • idrettshaller og klubbhus i tilknytning til idrettsanlegg
 • frisørsalonger, spa og andre steder som primært selger andre type varer eller tjenester

 

Når får du svar?

Saken behandles i formannskapet, og du får vanligvis svar innen 6-8 uker etter at søknaden er sendt inn.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Lover og forskrifter

 

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.