Skatt og avgift

Hvem kan hjelpe deg?

 

Skatteetaten 

 • skriver ut skattekort og forskuddsskatt
 • fastsetter skatt på inntekt og formue
 • behandler egenretting og klage på skatteoppgjøret
 • sender ut forslag til skattemelding
 • administrerer folkeregisteret
 • behandler merverdiavgift

Her finner du kontaktinformasjon til Skatteetaten.

 

Skatteoppkreveren

Skatteoppkrever

Endre bankkonto

Du kan selv endre bankkontoen hvor dine utbetalinger fra skatteoppkreveren skal overføres til. Dette gjør du på skatteetaten sine sider.

KID og kontonummer

Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Kontonummer til skatteoppkreveren i Sola: 6345 06 11249

Kontonummer ved betaling fra utlandet: IBAN: NO46 6345 0611 249 / BIC: NDEANOKK

KID-nummer: Lag KID-nummer selv på skatteetaten sine sider

Betalingsavtale

Hva skjer om du ikke betaler skyldig skatt?

Skyldig skatt skal som hovedregel betales innen fristen. Betaler du for sent, påløper det forsinkelsesrenter, og skatteoppkreveren må i noen tilfeller tvangsinnkreve pengene. Dette kan gjøres ved utleggsforretning, hvor vi kan ta pant i eiendelene dine, og ved utleggstrekk, hvor du trekkes direkte i lønn eller andre ytelser. Både utleggsforretning og utleggstrekk medfører en betalingsanmerkning.

Hva kan du gjøre om du ikke kan betale?

 • Søk hjelp så tidlig som mulig, og hold dialogen oppe med skatteoppkrever når det er endringer i din situasjon.
 • Sjekk med banken om det er mulig å få avdragsfrihet for lån i en periode.
 • Selg eiendeler som kan bidra til å dekke kravet

Når kan du få betalingsavtale?

En betalingsavtale kan være aktuell dersom det er åpenbare årsaker til at du ikke klarer å betale til forfall. Uavhengig av om du får en betalingsavtale vil det bli avholdt utleggsforretning.

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnkreving

Her kan du søke om betalingsavtale elektronisk

Mine krav og betalinger

På skatteetaten finner du oversikt over din gjeld, tilgodebeløp og inn- og utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren. Vær oppmerksom på at det kan ta noen dager før denne oversikten over inn- og utbetalinger er oppdatert. Her finner du oversikten (krever innlogging).

Frister

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Innrapporteres senest den 5. i måneden etter lønnsutbetaling.
Innbetales annenhver måned innen den 15. for de to forrige månedene: 15. januar for november og desember osv.

Utleggstrekk

Innrapporteres og innbetales annenhver måned innen den 15. for de to forrige månedene: 15. januar for november og desember osv.

Utskrevet forskuddsskatt for privatpersoner

Forfall 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november

Utskrevet forskuddsskatt for selskaper

Forfall 15. februar og 15. april

Restskatt

Restskatt forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, likevel tidligst 20. august.

For privatpersoner: dersom restskatten er 1 000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Annen termin forfaller fem uker etter første termin.

Innbetaling av tilleggsforskudd

Hvis du vet at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Tips oss

Tips til Skatteoppkreveren i Sola

Send en e-post til skatt@sola.kommune.no dersom du mistenker svart arbeid, ulovlige virksomheter, ulovlig drift, pengeoverføringer, ulovlige lån etc. 

Tips til Arbeidstilsynet

Dersom tipset gjelder arbeidskontrakter, lønn, etc., gå til tips.arbeidstilsynet.no.

Tips til NAV

Dersom du mistenker misbruk av trygdeytelser, send en e-post til nav.kontroll.vest@nav.no

Tips til Skatt vest

Gjelder tipset ditt moms, skatt, svart arbeid etc., send en e-post til tips.skv@skatteetaten.no.

 

Adresse

E-post
skatt@sola.kommune.no

Besøksadresse
Sola kommune
Kanalsletta 3
4052 Røyneberg

Postadresse
Sola kommune
Skatteoppkrever
Postboks 99
4097 Sola

 

Skatteetaten

Telefon: 800 80000
From abroad: +47 22077000

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.