Skatt og avgift

 

Skatteoppkreveren i Sola har ansvar for inn-/utbetalinger og innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift for selskaper, organisasjoner og privatpersoner som er skattepliktige til Sola kommune.

Næring

Hva kan skatteoppkreveren hjelpe deg med?

Motregning
Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning. Du kan klage på motregningen innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det finnes ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage der du skriver hvorfor du mener at motregningen er feil. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår. 

Innfordring
Dersom du ikke har betalt et krav innen fristen, vil vi innfordre kravet rettslig. Mulige innfordingstiltak er trekk i lønn, ytelser fra NAV eller lignende. Det er viktig at vi har riktige opplysninger om deg og din familie for å beregne korrekt størrelse av trekket. Ved å fylle ut skjema nedenfor, kan du oppgi dine inntekter og utgifter samt andre forhold du mener at vi må ta hensyn til ved beregning av trekket. 

Opplysninger om inntekt og formue

Solidaransvar
Når en arbeidstaker leies ut til andre, har både oppdragsgiver (den som leier inn) og oppdragstaker (den som leier ut) ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Dette kalles solidaransvar. 

Oppdragsgiver og oppdragstaker kan avtale hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret, men en slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige. Du kan søke om solidaransvar ved å fylle ut skjema nedenfor.  

Søknad om solidaransvar

Hva kan du gjøre selv?

Dersom du skal endre kontoopplysningene dine innenfor datoene som er oppgitt i i lenken over (Endre kontonummer), kan du fylle ut dette skjemaet som sendes til skatteoppkrever. 

Endring av bankkonto

 

Hva kan skattekontoret Skatt Vest hjelpe deg med?

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Skatteoppkreveren i Sola: 6345 06 11249

Ved betaling fra utlandet:
IBAN: NO46 6345 0611 249
BIC: NDEANOKK

KID-nummer

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Kontaktinfo

Geir Tørring
Kemner - skatt
Tlf: 51 65 33 59
Mob: 415 05 689
Sissel Salvesen Brueland
spesialkonsulent - bedriftsskatt
Tlf: 51 65 32 58

Adresse

E-post
skatt@sola.kommune.no

Besøksadresse
Sola kommune
Kanalsletta 3
4052 Røyneberg

Postadresse
Sola kommune
Skatteoppkrever
Postboks 99
4097 Sola

 

Skattekontoret, Skatt vest

Telefon: 800 80000
From abroad: +47 22077000

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.