Frister

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Innrapporteres senest den 5. i måneden etter lønnsutbetaling

Innbetales annenhver måned innen den 15. for de to forutgående månedene: 15. januar for november og desember osv.

Utleggstrekk

Innrapporteres og innbetales annenhver måned innen den 15. for de to forutgående månedene: 15. januar for november og desember osv.

Utskrevet forskuddsskatt person

Forfall 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november

Utskrevet forskuddsskatt selskap

Forfall 15. februar og 15. april

Restskatt

Restskatt forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, likevel tidligst 20. august.

For personlige skattytere: dersom restskatten er 1 000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Annen termin forfaller fem uker etter første termin

Innbetaling av tilleggsforskudd

Vet du at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Kontaktinfo

Geir Tørring
Kemner - skatt
Tlf: 51 65 33 59
Mob: 415 05 689
Sissel Salvesen Brueland
konsulent - bedriftsskatt
Tlf: 51 65 32 58

Adresse

E-post
skatt@sola.kommune.no

Besøksadresse
Sola kommune
Kanalsletta 3
4052 Røyneberg

Postadresse
Sola kommune
Skatteoppkrever
Postboks 99
4097 Sola

 

Åpningstider

Mandag til fredag: 9.00-14.30
Send epost dersom du ønsker en avtale utenom disse tidene.

Skatteetaten

Telefon: 800 80000
From abroad: +47 22077000

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.