Priser og valg av abonnement

 15. desember 2022 vedtok kommunestyret nye gebyrsatser for renovasjon og slam. De nye gebyrsatsene er gjeldende fra 1. januar 2023.

 I sakspapirene til kommunestyret 15. desember  finner du mer informasjon om dette. 

I standardabonnementet for husholdninger inngår

  • beholder for restavfall på 140 liter 
  • beholder for papir på 140 liter
  • beholder for våtorganisk avfall på 140 liter
  • fastpris per abonnement

Alle abonnenter må som minimum ha standardabonnement. Du kan eventuelt dele på et standardabonnement med for eksempel en nabo. 

Standardabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Årsavgift priser for 2023 inkl mva.
Standardabonnement Hver 2./.4 uke 4340,00

Hvordan endre abonnement

Hvis du vil endre størrelsen på avfallsdunken din kan du endre abonnementet ditt.

Dette gjør du ved å melde fra om i appen Min renovasjon.

Min Renovasjon (for iphone)

Min Renovasjon (for android)

Du kan også bruke tømmekalender.no eller Meld feil  for å endre abonnementet ditt. 

Priser for avfallsbeholdere

Priser avfallsbeholdere renovasjon
Beholder Tømming Pris for 2023 inkl. mva.
Restavfall 140 liter Hver 2. uke 1713,75
Restavfall 240 liter Hver 2. uke 2986,25
Restavfall 660 liter Hver 2. uke 7126,25
Papiravfall 140 liter Hver 4. uke 683,75
Papiravfall 240 liter Hver 4. uke 1016,25
Papiravfall 660 liter Hver 4. uke 2437,50
Våtorganisk avfall 140 liter Hver 2. uke 1510,00
Våtorganisk avfall 240 liter Hver 2. uke 2495,00
Nedgravde avfallssystemer, rest, papir, plast og våtorganisk Når full 2390,00
Kompostbeholder (leie per år) 567,50
Behandlingsgebyr hvis du endrer abonnementet ved bytte/hente/levere beholder(-e) 500,00
Ekstra nøkkelbrikke til nedgravde containere 119,00
Ekstra restavfallssekk inkl. tømming/deponering 188,00

I tillegg til prisene for beholderne kommer en fastpris per abonnement.

Når du skal regne sammen gebyret på den beholderkombinasjonen du vil ha, summerer du prisene for de valgte beholderstørrelsene. Du må alltid ha alle tre beholdertypene med (papiravfall, våtorganisk avfall og restavfall), i tillegg til fastpris. 

Du kan som alternativ til beholder for innsamling av våtorganisk avfall, kompostere i kompostbeholder. Da skal du trekke fra prisen for våtorganisk beholder og legge til prisen for leie av kompostbeholder.

Eksempel på abonnement

Eksempel på abonnement renovasjon
Abonnement/beholder Pris for 2023 inkl. mva.
Fastpris per abonnement 432,50
Restavfall 240 liter 2986,25
Papiravfall 140 liter 683,75
Leie av kompostbeholder 567,50
Sum 4670,00

 Hytteabonnenter

Hytteabonnement renovasjon
Abonnement Tømming Pris for 2023 inkl. mva.
Fastpris per abonnement 432,50
Andel i felles beholdere, rest, papir, plast og våtorganisk Tømmeruten* 1598,75

*Tømming i perioden april - september

 

Vi tar forbehold om eventuelle feil i tabellene på denne siden. Gebyrsatsene som er vedtatt i k.sak. 60/2022, den 15.12.2022 gjelder.

Renovasjonsforskrift